Stikkord: Forskning

Placeholder

Vettug viten: Skole for alle?

Når elever med foreldre med lav utdanning begynner på skolen, ligger de to år bak sine medelever som har foreldre med høy utdanning i...

Placeholder

Vettug viten: Hvordan påvirker vindmøller dyrelivet?

Flere store vindkraftanlegg er oppført eller er planlagt i vår region. Anleggene er omdiskuterte, og noen frykter negative konsekvenser...

Placeholder

Vettug viten: Hvordan ser verden ut etter 24.februar 2022?

Russlands brutale invasjon i Ukraina endevendte verdenspolitikken. Sikkerhets- og utenrikspolitikk tenkes på ny i en mer utrygg verden...

Placeholder

Vettug viten: Truer de sosiale mediene friheten vår?

Sosiale medier endrer oss og endrer fellesskapet. Vår mulighet til å ytre oss er kanskje større enn noen gang, men hvordan bruker vi...

Placeholder

Vettug viten: Hva står på spill i årets lokalvalg?

11.september skal vi velge hvem som skal representere oss i kommunestyrer og fylkesting. Hvordan flytter velgerne seg og hvor ligger den...