Skrivi av Tema, Tjenester

Hva betyr budsjettkuttet for deg?

Lillehammer kommunes budsjettdokumenter er tilgjengelig her.

Hva bruker biblioteket penger på?

Våre midler går til alle bøkene, filmene, lydbøkene, arrangementene, tidsskriftene og avisene som fyller biblioteket vårt, leie av huset og lønn til de 9 årsverkene som gjør alt dette tilgjengelig for dere.

Hva kutter vi?

Lillehammer bibliotek må redusere 10% stilling og kutte i innkjøp av bøker, tidsskrift og andre medier. Vi på biblioteket har i 2021 jobbet hardt for å redusere i småkostnader for å verne som mediebudsjettet så godt som mulig, men kuttet var likevel dessverre ikke til å unngå.

Hva betyr det for deg?

Som låner og besøkende av Lillehammer bibliotek vil du merke budsjettkuttet på følgende måte:

  • Det vil bli kjøpt inn færre titler innen skjønnlitteratur, poesi og sakprosa til samlingen vår i voksenavdelingen.
  • Det vil bli lengre ventelister.
  • Vi halverer antallet tidsskrift og aviser.

Hva betyr det for bibliotekets arbeid?

Lillehammer bibliotek har som satsingsområde å være møteplassen for inspirasjon og samtale. Målet vårt er at innbyggerne skal oppleve biblioteket som hjertet for engasjement, energi og begeistring.

Biblioteket et av de viktigste og mest effektive verktøyene vi har i arbeidet med å jevne ut sosiale forskjeller og digitale skiller. Vi er god samfunnsøkonomi, fellesskap, folkehelse, integrering, demokrati og lik mulighet til å delta i den offentlige samtalen.

Vi sikrer alle Lillehammers borgere fri og lik tilgang til informasjon, kunnskap, forskning, samtaler, debatter, møter og litteratur. Vi sikrer fri og lik tilgang til et sted å være, treffes, inspireres og utfordres, og vi gir innbyggere lik mulighet til å holde seg oppdatert og engasjert, nysgjerrig og reflektert.

Det skal vi fortsette å jobbe for.

Sist endra: 14. desember 2021