Skrivi av Aktiviteter

Tredje adventssøndag

Lillehammer bibliotek hadde sin spede begynnelse i 1810, i stuen til odelsbonde og senere lensmann Niels Fliflet, på Nedre Smestad gård på Fåberg. Fliflet var en opplysningstidens mann, og mente at tilgang til ny kunnskap for flest mulig, også de som ikke hadde råd til bøker, var veien å gå for fremskritt og bedre livsvilkår for befolkningen. Rundt århundreskiftet var det nemlig vanskelige tider for innbyggerne i Fåberg. Dårlige avlinger, uår og matmangel var med på å presse frem behovet for kunnskap om nye dyrkingsmåter i jordbruket. Mange bønder ønsker for eksempel å vite mer om drenering av myrlendt jord, og flere ønsket å ta i bruk nye vekster som kunne gi bedre avlinger.

Lillehammer bibliotek og litteraturhus holder fremdeles Fliflets grunnleggende opplysningstanke høyt i hevd, men vi våger likevel å påstå at Fliflet neppe hadde kjent seg igjen, hadde han fått sett hva biblioteket er i dag! Men verdien av demokrati, lik tilgang på kunnskap og like muligheter for å delta i samfunnet, danner fremdeles det gode grunnlag og dette viker vi ikke fra. Og tar du turen inn på Leseriet så kan du på de øverste hyllene se noen av de aller eldste eksemplarene fra vår tidligere drift. De er ikke til utlån, men kan beundres fra avstand. Det eldste er hele 356 år gammelt!

Kilder:

  • Borgen, Grethe (2010). Mellom himmel og ord : Lillehammer bibliotek 200 år – 1810-2010.

Møt ventetiden sammen med oss! Hver søndag frem mot julaften deler vi små og snåle og kanskje ukjente fakta fra og om Lillehammer bibliotek. Vi håper det kan gi ei lita pustepause i ei ofte travel tid. En gledelig adventssøndag ønskes fra oss!

Stikkord: , Sist endra: 12. desember 2022