Tilgang til meråpent bibliotek hos Lillehammer bibliotek

Bilde av utsiden av Lillehammer bibliotek. Med tilgang til meråpent bibliotek trenger du ikke sitte ute lenger

Med tilgang til meråpent bibliotek hos Lillehammer bibliotek vil du ha adgang til våre lokaler og fasiliteter utenom betjent åpningstid. Det er derfor ingen grunn til å sitte ute lenger nå!

Hvorfor meråpent?
Gjennom meråpent vil vi ha mulighet til å tilby enkelte av våre tjenester når det passer deg. Jobber du seint, er det ikke alltid så enkelt å komme seg på biblioteket før kl. 18. Eller kanskje du har lyst til å lese avisene våre før vi åpner om morgenen?

Hvordan få tilgang til meråpent?
Du må være 18 år, ha gyldig nasjonalt lånekort og signere en avtale for bruk av det meråpne biblioteket.

Når er biblioteket meråpent?
Biblioteket vil være meråpent i de ubetjente timene mellom 07.00 til 22.00 alle dagene i uka. Det betyr at de med tilgang til meråpent, også kommer inn på søndager og helligdager. 

Alles bibliotek:
Biblioteket er et offentlig rom som skal være til glede og nytte for alle. Meråpent bibliotek bygger på tillit mellom bruker og bibliotek, og du oppfordres derfor til å holde ro og orden. Ved brudd på reglene kan vi inndra din meråpne tilgang. Biblioteklokalet er videoovervåket. Overvåkingen er av hensyn til din sikkerhet og for å beskytte bibliotekets inventar og utstyr.

Tilbud under meråpent bibliotek:
Benytte lokalene, låne, levere, søke og bruke publikumsmaskiner. Du kan også bruke lokalet for å arbeide/studere.  Det trådløse nettet er oppe som vanlig, og de u kan også bruke grupperommene. 

Slik får du tilgang til meråpent bibliotek

Har du et gyldig nasjonalt lånekort, kan du signere en kontrakt med retningslinjer for bruk av det meråpne biblioteket. Da vil lånekortet sammen med pin-kode fungere som et adgangskort, og du vil få tilgang til biblioteket utenom betjent åpningstid. 

Tilgang gis til alle over 18 år. Barn er velkommen i følge med foresatte. Det er ikke tilatt å ta med andre inn i lokalet.

Sist endra: 2. april 2020