Skrivi av Tema

Klimatiltak i hverdagen

green pine trees

De fleste av oss er verken delegater på klimatoppmøter, beslutningstakere i spørsmål om oljeboring eller oppfinnere av smart teknologi. Men alle kan gjøre noe, sies det. Lurer du på hvor du skal begynne? De siste årene har det kommet mange bøker med konkrete tips til hva DU kan gjøre, i hverdagen. Vi har samla noen av dem her.

Klikk deg inn for å lese mer om den enkelte boka, eller for å reservere. Husk at du kan spørre oss på biblioteket om andre bøker, filmer, tidsskrifter og e-bøker. Vi kan skaffe det meste av det som finnes rundt om i norske bibliotek. Spør oss!

Flere tips:

GRUNNLOVEN § 112

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn?q=grunnloven#KAPITTEL_5

Sist endra: 13. mai 2020