Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en satsning der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å bidra til at elever i skolen får oppleve, kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

I Lillehammer er det valgt å legge et tiårig løp for Den kulturelle skolesekken. Dette skal sikre at alle elevene i Lillehammer kommune får et bredt og variert tilbud- og at tilbudet er forutsigbart. Vi har på lik linje med Kulturtanken og Oppland fylkeskommune valgt å fordele innholdet over de seks kulturuttrykkene: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv. Vektinga av tilbudet på de ulike uttrykkene har vi tilpasset programmet fra Oppland fylkeskommune. Hvert tilbud skal være faglig forankret i læreplanen.

I denne lokale menyen har Lillehammer bibliotek et litterært tilbud til 1. og 4. trinn. Alle 1.trinn i kommunen er innom oss på biblioteket i løpet av november måned, mens 4.trinn kommer i mars.

Invitasjon til bibliotekets tilbud blir tilsendt skolenes kulturkontakter.

Den kulturelle skolesekken i Lillehammer.

Sist endra: 25. mars 2021