Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Biblioteket for deg som synes det er vanskelig å lese

Har du dysleksi? Svekket syn? ADHD og vansker med konsentrasjonen? Eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å lese?

Da kan du låne lydbøker og bøker i punktskrift gratis hos Norsk Lyd -og blindeskriftbibliotek! NLB er biblioteket for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn. Her finnes mange tusen bøker for barn, ungdom og voksne – krim, spenning, noveller, faktabøker, studiebøker og mye annet!
Du kan også få aviser og tidsskrifter på lyd. NLB tar dessuten i mot ønsker og kan produsere på bestilling, også for deg som trenger lettlest tekst.


Pensum og skolebøker på lyd!

Er du lærer og har elever med dysleksi, konsentrasjonsvansker eller andre
lesevansker? Vis dem NLB og bidra til gode leseopplevelser! I samarbeid med Statped kan skolelydbøker og skjønnlitteratur lånes helt gratis, og enkelt spilles av i appen Lydhør.

Er du student ved universitet, høgskole eller fagskole, kan du også låne studielitteratur gratis gjennom NLB. De har en stor samling studiebøker på lyd og produserer hele tiden nye titler. Finn bøker til ditt studium på nettsiden, og lån når du vil og lytt med mobil, nettbrett, PC eller Mac. De fleste studiebøkene produseres med syntetisk tale. Da får du bokteksten med, slik at du kan lytte og følge teksten parallelt på skjerm.

Hvordan kan jeg bli låner hos NLB?

Meld deg inn på nlb.no, så kan du lytte til bøkene med mobil, nettbrett, PC/Mac eller DAISY-spiller. Med appen Lydhør kan du høre lydbøker på
mobil og nettbrett.

Å lese bøker var det verste jeg visste. Læreren min sa jeg burde låne lydbøker fra NLB. Nå leser jeg med ørene – og jeg elsker det!

Jente (17), dysleksi

All informasjon er hentet fra NLB sin nettside og informasjonsmateriell.
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

Sist endra: 23. november 2020