Reglement

Ditt ansvar

Det er gratis å låne på biblioteket. Det er bare mulig å låne hvis du har med lånekort. Første lånekort er gratis, tapt lånekort erstattes med 20 kr. Du kan også laste ned lånekortet i Bibliofil-appen, og betjene dine lån der.

Normal lånetid er fire uker. Filmer og e-bøker har kortere lånetid. Aldersgrense for lån av film følger anbefalt aldersgrense. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr.

Lånetiden kan ofte forlenges. Dette kan du gjøre via nett, i appen, eller ved å ta kontakt med biblioteket.

For sen innlevering kan medføre gebyr. Purregebyr må betales i biblioteket. Kortet sperres for utlån straks gebyret når kr. 100. Tapt eller skadet materiale må erstattes. Ta kontakt med oss ved behov for erstatning.

Du får nasjonalt lånekort som kan brukes i de fleste bibliotek i Norge. For å få lånekort kreves adresse og personnummer. Les mer om lånekortet og hvilke personopplysninger som lagres på www.lanekortet.no.

Adresseinformasjon og personnummer vil kun bli brukt i kommunikasjon med kommunalt faktureringssystem.

Trivselsregler

Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk og alminnelige regler for god oppførsel. Dersom reglene ikke overholdes, kan vedkommende vises midlertidig bort fra biblioteket og miste tilgangen til meråpent for en gitt periode.

Bøker og andre medier, møbler og utstyr må behandles med forsiktighet.

Personer som er synlig påvirket av rusmidler og/eller personer som kjøper eller selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket.

Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler i bibliotekets lokaler.

Personer som opptrer truende eller på annen måte er til sjenanse for andre skal vises bort fra biblioteket.

Salg og markedsføring som ikke er avtalt på forhånd, er ikke tillatt.

Førerhund er tillatt i biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.

Varig utestenging fra biblioteket er et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve behandling i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

Gebyrer

Nytt lånekort koster kr. 20.

Ved for sein levering (nye satser på purregebyrer er vedtatt av kommunestyret og innført f.o.m. 01.01.2023):

  1. purring kr. 40
  2. purring kr. 80
  3. purring kr. 150
Sist endra: 21. juli 2023