Lånereglement

Ditt ansvar

Det er gratis å låne på biblioteket. Det er bare mulig å låne hvis du har med lånekort. Første lånekort er gratis, tapt lånekort erstattes med kr. 20,-. Du kan også laste ned lånekortet i Bibliofil-appen, og betjene dine lån der.

Normal lånetid er 4 uker. Filmer og e-bøker har kortere lånetid. Aldersgrense for lån av film følger anbefalt aldersgrense. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr.

Lånetiden kan ofte forlenges. Dette kan du gjøre via nett, i appen, eller ved å ta kontakt med biblioteket.

For sen innlevering kan medføre gebyr. Purregebyr må betales i biblioteket. Kortet sperres for utlån straks gebyret når kr. 100,-. Tapt eller skadet materiale må erstattes.

Du får nasjonalt lånekort som kan brukes i de fleste bibliotek i Norge. For å få lånekort kreves adresse og personnummer. Les mer om lånekortet og hvilke personopplysninger som lagres på www.lanekortet.no.

Adresseinformasjon og personnummer vil kun bli brukt i kommunikasjon med kommunalt faktureringssystem.

Gebyrer

Nytt lånekort koster kr. 20,-.

Ved for sein levering:

  1. purring kr. 30
  2. purring kr. 70
  3. purring kr. 140

NYE satser på purregebyrer er vedtatt av kommunestyret og innføres f.o.m. 01.01.2023:

  1. purring kr. 40
  2. purring kr. 80
  3. purring kr. 150
Sist endra: 19. desember 2022