Les for framtida – Bærekraftsbiblioteket

Skrivi av Lesetips

FNs bærekraftsmål er en plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Norge har forpliktet seg til å delta, og alle må bidra.  

Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6 – 12 år.  

Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan. Her er bærekraftsmålene representert med tilhørende boklister. Bøkenes forsider er hentet fra de representative forlagene.

Mål 1: Utrydde fattigdom

Ingen skal være fattige

Alt for mange mennesker lever i ekstrem fattigdom. For å kjempe mot fattigdom må alle mennesker ha lik tilgang til skole, arbeid og helsehjelp. I tillegg må det være mindre forskjeller mellom fattige og rike – vi må fordele pengene bedre, både i land og mellom land.

 • Ingeborg Arvola: Buffy By er talentfull – en selvbiografi(Cappelen Damm, 2019)
 • Fatima Sharafeddine: Du, jente! (Mangschou, 2015)
 • Bjørn Sortland: Oi-oi! (Mangschou, 2013)
 • Arne Svingen: Sangen om en brukket nese (Gyldendal, 2012)
 • Marianne Kaurin: Syden (Aschehoug, 2018)
 • H.C. Andersen: Piken med svovelstikkene (Gyldendal, 2014)

Mål 2: Utrydde sult

Ingen skal sulte

Mange mennesker er rammet av sult, og for hvert år blir det flere og flere. Halvparten av alle barn som dør, dør fordi de spiser feil mat eller for lite mat. Derfor må vi sørge for at alle mennesker får den maten de trenger. 

 • Lise Osvoll: Supertorsken – fisken som bygde Norge (Cappelen Damm, 2019)
 • Neha Naveen og Håkon F. Sønneland: Verdens beste mat (Gyldendal, 2019)
 • Veronica Salinas: Sulten (Magikon, 2012)
 • Leif Bull: En engel i Brooklyn – fortellingen om Elizabeth Fedde (Spartacus, 2020)
 • H.C. Andersen: Piken med svovelstikkene (Gyldendal, 2014)

Mål 3: God helse og livskvalitet

God helse til alle

I hele verden blir folks helse stadig bedre.  Det er flere som blir vaksinert og folk lever lenger enn før. For å nå målet om god helse til alle må alle mennesker få den helsehjelpen og medisinene de trenger. 

 • Jacques Vriens: Kule kidz gråter ikke (Cappelen Damm, 2014)
 • Brynjulf Jung Tjønn: Smadra (Flamme, 2018)
 • Randi Fuglehaug: Skalla (Samlaget, 2018)
 • Anna Fiske: Hvordan lager man en baby? (Cappelen Damm, 2019)
 • Øystein Runde: Stamceller – kroppens superheltar (Gyldendal, 2017)
 • Inti Cavez Perez: Respekt – en sexbok for gutter (Gyldendal, 2019)
 • Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl: Jenteboka – Ellen og Ninas guide til puberteten (Aschehoug, 2019)
 • Kari Kinge Lindboe: Lucas Jackson (Aschehoug, 2018)
 • Anders Totland: Lepra (Gyldendal, 2020)

Mål 4: God utdanning

Alle skal gå god undervisning på skolen

Det er heldigvis mange flere barn som får gå på skole i dag enn tidligere. Likevel er det fortsatt altfor mange barn som ikke kan lese og skrive. Derfor må verdens land jobbe videre for at alle barn får samme muligheter til god og gratis utdanning. 

 • Rosemary McCarney: Skoleveien (Gyldendal, 2016)
 • Anna Fiske: Hvordan begynner man på skolen? (Cappelen Damm, 2020)
 • Malala Yousafza: Malala – hvordan én jente tok opp kampen for utdanning og forandret verden (Cappelen Damm, 2014)
 • Liv Guldbrandsen: Skoleape (Aschehoug, 2019)
 • Gro Dahle: Grevlingdager (Cappelen Damm, 2019)
 • R.J. Palacio: Mirakel (Gyldendal, 2013)

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Jenter og gutter skal ha lik mulighet til et godt liv

Alle mennesker har de samme rettighetene. Likevel er det flere kvinner enn menn i verden som er fattige. Det er også flere gutter enn jenter som får går på skole. For å nå målet om likestilling må både jenter og gutter få tilgang til utdanning, helsehjelp og lønnet arbeid. 

 • Jessica Lover: Julian er en havfrue (Mangschou, 2020)
 • Kari Tinnen: Barbie-Nils og pistolproblemet (Gyldendal, 2013)
 • Malala Yousafza: Malala – hvordan én jente tok opp kampen for utdanning og forandret verden (Cappelen Damm, 2014)
 • Aleksander Kirkwood Brown: Hekseskogen (Cappelen Damm, 2019)
 • Fatima Sharafeddine: Du, jente! (Mangschou, 2015)
 • Lisbeth Kaiser: Emmeline Pankhurst (Gyldendal, 2018)
 • Elena Favilli: Nattafortellinger for rebelske jenter – 100 fortellinger om ekstraordinære kvinner (Cappelen Damm, 2017)
 • Marta Breen: Kvinner i kamp – 150 års kamp for frihet, likhet, søsterskap! (Cappelen Damm, 2018)

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Alle skal ha rent vann og trygge toaletter

Det finnes nok ferskvann på planeten, men ikke alle har tilgang til rent drikkevann. Hvert år dør millioner av mennesker av sykdommer de får fordi de ikke har tilgang til rent vann og toalett. Derfor må vi bygge vann- og kloakksystemer der dette mangler.  

 • Teresa Grøtan: Før øya synker – en klimadokumentar (Gyldendal, 2018)
 • Anders Totland: Nattmannen (Gyldendal, 2019)
 • Max Estes: Flommen (Cappelen Damm, 2019)
 • Pia Strømstad: Do – ei stinkande reise gjennom bæsjens historie (Samlaget, 2017)
 • Ole Mathismoen: Grønne greier – om natur og miljø og sånt (Ena, 2018)
 • Ole Mathismoen: Hva er greia med klima? (Ena, 2019)
 • Erna Osland: Når det regnar i Afrika (Samlaget, 2015)

Mål 7: Ren energi til alle

Alle skal kunne bruke strøm som ikke skader lufta og jorda

Vi mennesker trenger energi til blant annet lys, varme og matlaging. I dag bruker store deler av befolkningen forurensende energi til matlaging, og utsettes for farlig luftforurensning. Vann, vind og sol er fornybare energikilder og kan bidra til å nå målet om bærekraftig utvikling.   

 • Erna Osland: Når det regnar i Afrika (Samlaget, 2015)
 • Ole Mathismoen: Grønne greier – om natur og klima og sånt (Ena, 2018)
 • Ole Mathismoen: Hva er greia med klima? (Ena, 2019)
 • Teresa Grøtan: Før øya synker (Gyldendal, 2018)
 • Lee Bacon: Det siste mennesket (Kagge, 2020)
 • Mats Wänblad: Slik funkar det – heime og rundt omkring (Samlaget, 2016)

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Alle må ha trygge jobber og tjene nok

Mange opplever en arbeidsplass som ikke tar hensyn til arbeidernes sikkerhet og rettigheter. Barn utsettes for barnearbeid eller tvangsarbeid. For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha trygge og rettferdige jobber.  

 • Marianne Gretteberg Engedal: Pølsetjuven (Samlaget, 2019)
 • Anders Totland: Den norske slavehandelen (Gyldendal, 2018)
 • Fatima Sharafeddine: Du, jente! (Mangschou, 2015)
 • Frida Nilsson: Ishavspirater (Aschehoug, 2017)
 • Lee Bacon: Det siste mennesket (Kagge, 2020)

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi må finne opp nye ting og ha gode systemer 

Gode systemer for trafikk, flyplasser, jernbane, vannrør, kloakk, søppelanlegg, energi og internett er nødvendig for at et samfunn skal fungere. For å nå dette målet må vi se hvordan alle land kan utnytte sine ressurser og sin industri best mulig.  

 • Åshild Kanstad Johnsen: Ulla og Bendik bygger by (Gyldendal, 2015)
 • Anders Totland: Nattmannen (Gyldendal, 2019)
 • Max Estes: Flommen (Cappelen Damm, 2019)
 • Anna Fiske: Hallo jorda! (Cappelen Damm, 2007)
 • Lee Bacon: Det siste mennesket (Kagge, 2020)
 • Isabel M. Martins: To veier – motorveien og landeveien (Gyldendal, 2010)
 • Jan Grue: Oliver (Gyldendal, 2012)
 • Hege Siri: Tunellen (Magikon, 2015)

Mål 10: Mindre ulikhet

Det må bli mindre forskjell på fattige og rike

I dag er det større forskjeller mellom fattige og rike enn noen gang før. Det er store ulikheter både inne i et land og mellom land. For å nå målet om mindre ulikhet må alle få lik tilgang til skole og helsehjelp. I tillegg må ressursene fordeles mer rettferdig.

 • Jessica Lover: Julian er en havfrue (Mangschou, 2020)
 • Constance Ørbeck-Nilssen: Hvorfor er jeg her? (Magikon, 2014)
 • Lisbeth Kaiser: Rosa Parks (Gyldendal, 2018)
 • Kristin Roskifte: Alle sammen teller (Magikon, 2018)
 • Fatima Sharafeddine: Du, jente! (Mangschou, 2015)
 • Anders Totland: Den norske slavehandelen (Gyldendal, 2018)
 • Bjørn Sortland: Oi oi! (Mangschou, 2013)
 • Leif Bull: En engel i Brooklyn (Spartacus, 2020)
 • Fabrizio Silei: Rosas buss (Samlaget, 2012)

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Byene i verden må ta vare på både menneskene og jorda 

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Mange byer vokser så fort at det ikke er jobber og hus nok til alle. Vi må bygge bærekraftige byer slik at de tar hensyn folks behov samtidig som vi ikke skader klimaet.  

 • Åshild Kanstad Johnsen: Ulla og Bendik bygger by (Gyldendal, 2015)
 • Bjørn Sortland: Oi-oi! (Mangschou, 2013)
 • Teresa Grøtan: Før øya synker (Gyldendal, 2018)
 • Lena Lindahl: Biene i New York (Cappelen Damm, 2016)
 • Lee Bacon: Det siste mennesket (Kagge, 2020)
 • Flu Hartberg: Borte vekk i byen (Cappelen Damm, 2011)
 • Hege Siri: Tunellen (Magikon, 2015)
 • Ida-Marie Rendtorff: Den døde soldaten (Kloden under vann; 1) (Mangschou, 2014)

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi må ikke produsere og bruke mer enn vi trenger  

I dag forbruker vi mye mer enn det kloden tåler.  Vi kaster en tredjedel av maten som blir laget. For at vi skal kunne leve godt både i dag og i fremtiden må vi endre livsstil og forbruke mindre. Det er nødvendig at både enkeltmennesker og bedrifter bruker mindre og tar vare på klimaet.  

 • Shel Silverstein: Det gavmilde treet (Figenschou, 2014)
 • Kari Stai: Jakob og Neikob – Stormen (Samlaget, 2019)
 • Kirsti Blom og Geir Winge Gabrielsen: Søppelplasten i havet (Cappelen Damm, 2016)
 • Kaia Dahle Nyhus: Verden sa ja (Cappelen Damm, 2018)
 • Frida Nilsson: Ishavspirater (Aschehoug, 2017)
 • Erlend Loe: Kurt blir grusom (Cappelen Damm, 1995)

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Alle land må jobbe sammen for å stoppe klimaendringene

Måten vi mennesker lever på ødelegger klimaet. Det blir varmere vær, polene smelter, havet stiger og naturkatastrofer og ekstremvær blir vanligere. Det er de fattigste landene som rammes hardest.  Alle land må jobbe sammen for å slippe ut mindre klimagasser.  I tillegg må vi hjelpe de landene som blir skadet av klimaendringene.

 • Mark Horst: Palmer på Nordpolen (Spartacus, 2019)
 • Arne Svingen: En himmel full av skyer (Gyldendal, 2018)
 • Sigbjørn Lilleeng: Nagel (Jippi, 2018)
 • Kaia Dahle Nyhus: Verden sa ja (Cappelen Damm, 2018)
 • Erika Flatland: Vinterkrigen (Cappelen Damm, 2017)
 • Teresa Grøtan: Før øya synker (Gyldendal, 2018)
 • Max Estes: Flommen (Cappelen Damm, 2019)
 • Ole Mathismoen: Hva er greia med klima? (Ena, 2019)
 • Erna Osland: Når det regner i Afrika (Samlaget, 2015)

Mål 14: Livet i havet

Livet i havet skal behandles på en god måte 

Livet på jorda er avhengig av havet. Temperaturen, strømningene og livet i havet gjør at vi mennesker kan leve på jorda. Derfor må vi ta beskytte livet i havet, istedenfor å forsøple og forurense det.  

 • Kirsti Holm og Geir Winge Gabrielsen: Søppelplasten i havet (Cappelen Damm, 2016)
 • Lise Osvoll: Supertorsken – fisken som bygde Norge (Cappelen Damm, 2019)
 • Jørn Lier Horst: Operasjon skipsvrak (Detektivbyrå nr. 2) (Gyldendal, 2018)
 • Kaia Dahle Nyhus: Verden sa ja (Cappelen Damm, 2018)
 • Andreas Tjernshaugen: Blåhvalen (Kagge, 2020)
 • Marianne P. Løken: Havdypet (Nysgjerrig på -) (Mangschou, 2015)
 • Synnøve Borge: Salamander (Gyldendal, 2019)
 • Anna Fiske: Hallo havet! (Cappelen Damm, 2014)

Mål 15: Livet på land

Livet på land skal behandles på en god måte 

Store deler av jordoverflaten er skog. Skogen er hjemmet til de aller fleste dyr, og en kilde til mat for både dyr og mennesker. For å nå ta vare på livet på land må vi beskytte regnskogene, plante flere trær og passe på at ørkenene på jorda ikke sprer seg. Vi må også beskytte og ta vare på utrydningstruede arter.

 • Line Renslebråten: Dyrene som forsvant (Arneberg, 2017)
 • Ruth Lillegraven: Eg er eg er eg er (Samlaget, 2016)
 • Kaia Dahle Nyhus: Verden sa ja (Cappelen Damm, 2018)
 • Sabina Radeva: Charles Darwins om artenes opprinnelse (Aschehoug, 2019)
 • Piotr Socha: Den store boken om bier (Fontini, 2018)
 • Anna-Grethe Leine Bientie: En skikkelig flink liten reingjeter (Idut, 2018)
 • Karen Anne Buljo: Amulettspeilet (Davvi girji, 2019)
 • Anne Sverdrup-Thygeson: Insektenes hemmeligheter (Kagge, 2020)
 • Nina E. Eide: Lemen – fjellets hjerte (Mangschou, 2020)

Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Det skal være fred og rettferdighet i hele verden

Uten fred og rettferdighet er det umulig å skape en bærekraftig utvikling. I dag er flere mennesker på flukt enn noen gang før. For å nå målet om fred og rettferdighet må verden skape fredelige samfunn som tar vare på alle.  

 • Randi Fuglehaug: Papelina (Samlaget, 2017)
 • Isabel Minhòs Martins: Her kommer ingen forbi! (Andersens forlag, 2019)
 • Constance Ørbeck-Nilssen: Hvorfor er jeg her? (Magikon, 2014)
 • Sissel Horndal: Sølvmånen (ČálliidLágádus, 2015)
 • Frida Nilsson: Ishavspirater (Aschehoug, 2017)
 • Sunniva Elling Berg: Polarnatt (Samlaget, 2019)
 • Morten Dürr: På flukt fra krigen (Fontini, 2016)
 • Arne Svingen: Når kaniner blir redde (Cappelen Damm, 2019)
 • Arne Vestbø: Øverst på nazistenes liste (Spartacus, 2017)

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Rike og fattige land skal samarbeide

For at alle land skal klare å nå bærekraftsmålene, er det viktig med samarbeid. Myndighetene, bedriftene og alle innbyggerne må samarbeide både i sitt eget land og med andre land. FN mener at en slik felles innsats med tydelige mål gir resultater.

 • Isabel Minhòs Martins: Her kommer ingen forbi! (Andersens forlag, 2019)
 • Fabrizio Silei: Rosas buss (Samlaget, 2012)
 • Kaia Dahle Nyhus: Verden sa ja (Cappelen Damm, 2018)
 • Arne Svingen: En himmel full av skyer (Gyldendal, 2018)
 • Sigbjørn Lilleeng: Nagel (Jippi, 2018)