Les for framtida – Bærekraftsbiblioteket

Skrivi av Lesetips

FNs bærekraftsmål er en plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Norge har forpliktet seg til å delta, og alle må bidra.  

Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6 – 12 år.  

Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan. Det arbeides med boklistene i disse dager, så her er de første bærekraftsmålene representert med tilhørende boklister:

Mål 1: Ingen skal være fattige

Alt for mange mennesker lever i ekstrem fattigdom. For å kjempe mot fattigdom må alle mennesker ha lik tilgang til skole, arbeid og helsehjelp. I tillegg må det være mindre forskjeller mellom fattige og rike – vi må fordele pengene bedre, både i land og mellom land.

 • Ingeborg Arvola: Buffy By er talentfull – en selvbiografi(Cappelen Damm, 2019)
 • Fatima Sharafeddine: Du, jente! (Mangschou, 2015)
 • Bjørn Sortland: Oi-oi! (Mangschou, 2013)
 • Arne Svingen: Sangen om en brukket nese (Gyldendal, 2012)
 • Marianne Kaurin: Syden (Aschehoug, 2018)
 • H.C. Andersen: Piken med svovelstikkene (Gyldendal, 2014)

Mål 2: Ingen skal sulte

Mange mennesker er rammet av sult, og for hvert år blir det flere og flere. Halvparten av alle barn som dør, dør fordi de spiser feil mat eller for lite mat. Derfor må vi sørge for at alle mennesker får den maten de trenger. 

 • Lise Osvoll: Supertorsken – fisken som bygde Norge (Cappelen Damm, 2019)
 • Neha Naveen og Håkon F. Sønneland: Verdens beste mat (Gyldendal, 2019)
 • Veronica Salinas: Sulten (Magikon, 2012)
 • Leif Bull: En engel i Brooklyn – fortellingen om Elizabeth Fedde (Spartacus, 2020)
 • H.C. Andersen: Piken med svovelstikkene (Gyldendal, 2014)

Mål 3: God helse til alle

I hele verden blir folks helse stadig bedre.  Det er flere som blir vaksinert og folk lever lenger enn før. For å nå målet om god helse til alle må alle mennesker få den helsehjelpen og medisinene de trenger. 

 • Jacques Vriens: Kule kidz gråter ikke (Cappelen Damm, 2014)
 • Brynjulf Jung Tjønn: Smadra (Flamme, 2018)
 • Randi Fuglehaug: Skalla (Samlaget, 2018)
 • Anna Fiske: Hvordan lager man en baby? (Cappelen Damm, 2019)
 • Øystein Runde: Stamceller – kroppens superheltar (Gyldendal, 2017)
 • Inti Cavez Perez: Respekt – en sexbok for gutter (Gyldendal, 2019)
 • Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl: Jenteboka – Ellen og Ninas guide til puberteten (Aschehoug, 2019)
 • Kari Kinge Lindboe: Lucas Jackson (Aschehoug, 2018)
 • Anders Totland: Lepra (Gyldendal, 2020)

Mål 4: Alle skal gå god undervisning på skolen

Det er heldigvis mange flere barn som får gå på skole i dag enn tidligere. Likevel er det fortsatt altfor mange barn som ikke kan lese og skrive. Derfor må verdens land jobbe videre for at alle barn får samme muligheter til god og gratis utdanning. 

 • Rosemary McCarney: Skoleveien (Gyldendal, 2016)
 • Anna Fiske: Hvordan begynner man på skolen? (Cappelen Damm, 2020)
 • Malala Yousafza: Malala – hvordan én jente tok opp kampen for utdanning og forandret verden (Cappelen Damm, 2014)
 • Liv Guldbrandsen: Skoleape (Aschehoug, 2019)
 • Gro Dahle: Grevlingdager (Cappelen Damm, 2019)
 • R.J. Palacio: Mirakel (Gyldendal, 2013)

Mål 5: Jenter og gutter skal ha lik mulighet til et godt liv

Alle mennesker har de samme rettighetene. Likevel er det flere kvinner enn menn i verden som er fattige. Det er også flere gutter enn jenter som får går på skole. For å nå målet om likestilling må både jenter og gutter få tilgang til utdanning, helsehjelp og lønnet arbeid. 

 • Jessica Lover: Julian er en havfrue (Mangschou, 2020)
 • Kari Tinnen: Barbie-Nils og pistolproblemet (Gyldendal, 2013)
 • Malala Yousafza: Malala – hvordan én jente tok opp kampen for utdanning og forandret verden (Cappelen Damm, 2014)
 • Aleksander Kirkwood Brown: Hekseskogen (Cappelen Damm, 2019)
 • Fatima Sharafeddine: Du, jente! (Mangschou, 2015)
 • Lisbeth Kaiser: Emmeline Pankhurst (Gyldendal, 2018)
 • Elena Favilli: Nattafortellinger for rebelske jenter – 100 fortellinger om ekstraordinære kvinner (Cappelen Damm, 2017)
 • Marta Breen: Kvinner i kamp – 150 års kamp for frihet, likhet, søsterskap! (Cappelen Damm, 2018)
shares