Skrivi av Informasjon

Stor økning i utlån og besøk i 2023

Selv om det nye året allerede er godt i gang, er det verdt å dvele litt ved året som har gått. Her på Lillehammer bibliotek og litteraturhus har vi hatt et virkelig godt år med stor aktivitet og formidabel økning i både besøkstall og utlånstall fra året før.

Høyt aktivitetsnivå hele året

Publikum har strømmet til biblioteket for å delta på arrangementer, lesesirkler, verksteder, veiledning og bare for å lese, studere, møte andre eller bare være her – alene sammen. Vi har hatt et stort antall skoleklasser og barnehager på besøk for lesestunder og forfattermøter, både i vår egen regi og i samarbeid med Pegasus – Norsk litteraturfestival og andre.

Vi har gjennomført 123 arrangementer for voksne, og 126 for barn og unge i 2023. I tillegg kommer møter og arrangementer i regi av andre.

Et rekordstort antall barn og voksne har deltatt på ulike lesekampanjer som Sommerles, Bokbingo og Lillehammer leser. Sistnevnte var en nysatsning av året og er blitt godt mottatt, særlig av unge voksne.

Vi har også startet flere andre nye, populære tilbud, slik som Frøbiblioteket – med utlån/deling av frø, Digihjelp – digital veiledning for eldre, og vi har fått skikkelig fart på samarbeidet med Lillehammer-skolene om et løft for skolebibliotekene i kommunen. For å nevne noe.

Stor økning i besøk – særlig på sommeren

Selv om vi hadde trøbbel med meråpent-systemet på vårparten 2023, og fikk noen dagers kuldestengt på slutten av året, ser besøkstallene ut til å vise en betydelig økning fra året før: Hele 13,2% flere besøkende!

2023: 267.098

2022: 236.062

Det er særlig sommermånedene som har opplevd økning i besøk. I juli 2023 var besøksøkningen på hele 38%, sammenliknet med året før, mye takket være økt oppslutning for Sommerles-kampanjen for barn og den nye, attraktive barneavdelingen som trekker mye folk, både fastboende og tilreisende, ikke minst i ustabilt sommervær. Med sommeråpningstider og lavere bemanning betyr det skikkelig trøkk!

Den nyoppussede barne- og ungdomsavdelingen, som åpnet i 2022, har ført til at flere barn og barnefamilier besøker oss oftere og blir værende lenger for hvert besøk. I tillegg låner de med seg flere bøker hjem!

Utlånet av fysiske bøker øker

Vi kan nemlig glede oss over en skikkelig økning i utlånstallene, med så mye som 10,6% økning!

2023: 132.185

2022: 119.526

Det er særlig utlån blant barn og unge som øker. Ser vi på de siste ti årene har utlånstallene på barneavdelingen økt med hele 145%!

Tallene viser at papirboka fremdeles er viktig for folk, og at de finner frem til en større bredde av samlingen vår, da et stramt innkjøpsbudsjett har gjort at vi bl.a. kjøper færre eksemplarer av populære bøker enn før.

Les mer om hvilke bøker som er på utlånstoppen for barn og utlånstoppen for voksne her.

Takk til alle som bidrar til et levende bibliotek!

Vi vil takke alle som har besøkt oss i løpet av året, alle som har lånt noe eller lest aviser og vært innom på meråpent bibliotek; alle som har deltatt på Lillehammer leser, Digihjelp eller Bok for dagen; alle barnefamilier som bruker oss flittig, alle barnehager, skoleklasser og studenter!

Og en ekstra stor takk til alle forfattere, frivillige og samarbeidspartnere som har bidratt til kulturopplevelser og folkeopplysning i biblioteket i form av høytlesning, verksteder, foredrag og samtaler.

Vi gleder oss til et nytt og godt bibliotekår i 2024. Vi har som målsetninger at Lillehammer bibliotek og litteraturhus skal være en åpen og inkluderende arena for alle – og selve hjertet for engasjement og begeistring i Litteraturbyen!

Sist endra: 17. januar 2024