Skrivi av Tema

Lihkku sámi álbmotbeivviin!

Læhkoe saemiej åålmegebiejjine!
Vuorbbe sámij álmmukbiejvijn!
Gratulerer med samenes nasjonaldag!

Fra 6. til 9. februar 1917 ble det første samiske landsmøtet holdt i Trondheim, etter en idé av Else Laula Renberg (lån biografi om henne her). Til møtet kom rundt 150 representanter fra både Norge og Sverige. Renberg var møteformann, og la i åpningstalen vekt på samenes felles interesser over landegrensene. De viktigste sakene var samisk organisering og representasjon, beskyttelse av reindrifta og fornorskingen i skolen. Det er dette møtet som markeres med den samiske nasjonaldagen, som feires i alle land der Sápmi ligger; Norge, Sverige, Finland og Russland. 6. februar er offisiell flaggdag, og det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av land.
Her finner du oversikt over våre bøker og filmer om samisk historie og kultur.

Kilder: https://sametinget.no/om-sametinget/nasjonaldag-og-nasjonale-symboler/ , https://snl.no/Elsa_Laula_Renberg , https://snl.no/Samenes_nasjonaldag


BOK- OG FILMTIPS

Hege Merete Somby, førsteamanuensis i pedagogikk ved HINN og Samisk høgskole anbefaler

portrett svart-hvitt av Hege Merete Somby

Lappjævel / Kathrine Nedrejord
Boka forteller om Samuels opplevelser med internatskolen og gir gode innblikk i hvordan den norske skolen kan se ut for en liten samisk gutt. Han har blant annet noen betrakninger om hvor fattig det norske språket er, noe som kan gi gode refleksjoner om normalitet fra ulike sider. Lån den her.

Ellos eatnu – La elva leve / Ole Giæver (regissør)
Ellos eatnu – La elva leve er et drama med dype konflikter, om et ungt menneskes mot i kampen for samiske rettigheter i en av de viktigste begivenhetene i samisk og norsk historie (omtale ved Filmoteket) Se den her. (Les mer om Filmoteket.)


Barnebokforfatter fra Vingrom

Rita Helmi Toivisdatter Laakso vokste opp på Vingrom, er leder i Innlandet sameforening, og bor nå i Lom der hun driver en håndverksvirksomhet. I 2021 ga hun ut ei bok for barn; Lilleprinsen og runebomma. Boka et oversatt til både nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Hos oss kan du låne den med parallelltekst på nordsamisk og bokmål, eller på sørsamisk og bokmål.
Her kan du lese mer om Rita og boka.

Bibliotekar Vegard anbefaler

Arvid Sveen / Mytisk landskap
Svarthvit fotobok over samiske helligsteder. Her er det bare å drømme seg bort i animistens landskap.

Forlaget skriver: 170 fotografier viser samiske offerplasser, hellige steiner, klipper og fjell, hellige elver, sjøer og skoger og andre steder knytta til samisk mytologi. Boka forteller om vel 100 slike steder i Finnmark og Troms i Norge, i Norrbotten og Västerbotten i Sverige, i Lapplands Län i Finland, og også noen i Russland. Tekstene er basert på over 200 skriftlige og muntlige kilder fra 1500-tallet og fram til i dag.
Lån den her.

Bibliotekar Sissel anbefaler

Elin Anna Labba / Herrene sendte oss hit : om tvangsflyttingen av samene
Da grensa mellom Norge og Sverige ble stengt med Reinbeitekonvensjonen av 1919, ble mange samer som befant seg på svensk side tvangsflytta sørover. Familiemedlemmer som var igjen på norsk side måtte bli værende. Samtidig mista de også tilgangen på sommerbeitet som lå på norsk side. Labba forteller hvordan dette var for de som ble berørt, gjennom intervjuer, utdrag fra dokumenter og avisartikler, men også ved å ta oss med inn i naturen, og gjennom vare skildringer av hverdag, natur, dyr og mennesker. Boka gjorde djupt inntrykk på meg.
Lån den her.

Ella Marie Hætta Isaksen / Derfor må du vite at jeg er same
Hætta Isaksens bok er personlig, hun skriver blant anna om oppvekst og familie, og om hvordan hun etter deltagelsen i Stjernekamp opplevde å bli en slags omsorgsperson for mange mennesker som har gått gjennom livet prega av skam og traumer. Samtidig gir hun oss et innblikk i den rike samiske kulturen, og snakker om hvordan fornorsking og andre overgrep har festa seg i både kollektiv og individ. Hun ønsker også å inspirere andre unge samer til å utforske det samiske universet. Artisten og klimaaktivisten har blitt en ambassadør for sin generasjon samer, samtidig forstår hun historie og samtid også ut fra de eldres, og sine forfedres, perspektiv.  
Lån den her.

Filmbib – gratis strømmetjeneste

Alle med nasjonalt lånekort kan se kort- og dokumentarfilm gratis gjennom Filmbib. Du logger deg inn med lånernummer og PIN-kode som du får på biblioteket. Alle filmene du finner her er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordningen for film. Her finnes et utvalg filmer om samisk kultur, identitet eller historie.


Sanghefte
og Revungen
På Sámediggi – Sametingets nettsider finnes flere ressurser som ligger gratis tilgjengelig, blant anna kan du lese og se boka Riebančivga / Riebijtjivgga / Riepientjovke med samisk tekst for de minste, og laste ned sangheftet “Snakk samisk med barnet“.

Bøker på samisk hos oss
Bøker for voksne finner du i 2. etasje, innerst ved de store vinduene mot Wieses gate (og kinoen). Bøker på samisk for barn finner du innerst på barneavdelinga, på hylla merka “Språk”. De fleste bøkene er på nordsamisk, noen på sørsamisk og lulesamisk. Flere av bøkene har parallelltekst, for eksempel på nordsamisk og bokmål.
Her er en oversikt over alle bøkene:

Stikkord: , , , Sist endra: 6. februar 2024