Skrivi av Aktiviteter

Fjerde adventssøndag

Den 7. august 1827 fikk Lillehammer kjøpstadsrettigheter, og datoen regnes derfor som datoen for da Lillehammer ble by. Men allerede i Håkon Håkonssøns saga, finner vi Lillehammer ved betegnelsen Litlekaupangr, som forteller oss at her har det allerede fra gammelt av vært et marked og handelssted. Og nettopp handel er av grunnleggende betydning for at byen vår snart kan feire 200 år. Lillehammer er den første innlandsbyen som utelukkende har sin forutsetning i handel. Både Kongsberg og Røros er som kjent eldre innlandsbyer, men begge disse vokste frem som følge av gruvedrift.

I 1825 ble det nedsatt en komité for å igjen utrede behovet for kjøpstad ved Mjøsa. Komiteen foreslo kjøpstad på både Hamar og Lillehammer, men dersom det ble aktuelt med bare ett av stedene, hadde Lillehammer førsteprioritet. Og Lillehammer ble det! Blant annet på grunn av ‘at Handelens naturlige gang allerede synes at have udpeket dette Sted, da betydelige Omsætninger alt længe der har fundet Sted.’ Og originalbrevet fra Kong Carl Johan, som ved lov kunngjør grunnleggelsen av Lillehammer by, det befinner seg hos oss!

Brevet ble funnet av vår egen Grethe Borgen i bibliotekets småtrykkarkiv, under flytteprosessen fra Sigrid Undsets plass og ned til Meierigården for 22 år siden. Som den drevne historiker hun er, skjønte hun raskt hva dokumentet var da hun så kongens segl. Hun kontaktet daværende statsarkivar på Hamar, Per-Øivind Sandberg, som tok imot dokumentet til verifisering og restaurering. Han leverte dokumentet tilbake til biblioteket personlig, i frykt for at det skulle bli borte om det ble sendt med postgangen. Vi har fremdeles bybeviset trygt i eie, og om du vil ta det i eget øyesyn så står det utstilt på lesesalen vår i Leseriet.

Møt ventetiden sammen med oss! Hver søndag frem mot julaften deler vi små og snåle og kanskje ukjente fakta fra og om Lillehammer bibliotek. Vi håper det kan gi ei lita pustepause i ei ofte travel tid. En gledelig adventssøndag ønskes fra oss!

Kilder:
Pryser, Tore. Fra kjøpstadsanlegg til jernbaneby. Lillehammer 1827-1894. I Lillehammer. By og bygd – gate og grend (1977). De Sandvigske Samlinger.

Stikkord: , Sist endra: 13. desember 2022