Frøbiblioteket

Logo, frøbiblioteket

Hva er frøbiblioteket?

Visste du at Lillehammer bibliotek hadde sin spede begynnelse i 1810, nettopp med utlån av bøker for å øke allmuens kunnskap om jordbruk?

Vi mener at kunnskap om dyrking, høsting og sjølberging er like viktig nå, over 200 år senere. Derfor huser vi også et eget frøbibliotek, opprettet med støtte fra Sparebankstiftelsen. Du finner det rett ved inngangen i første etasje!

Frøbiblioteket er et lavskuldra tilbud til alle som har lyst til å prøve seg på å dyrke selv. Vi håper det kan være med på øke kunnskapen om hvordan vi sår, dyrker og sanker.

Lån frø på biblioteket, og leverer frø tilbake til oss når avlingen sankes.

Hvilke frø kan jeg låne?

Frøbiblioteket vil favne både frø fra spiselige vekster og grønnsaker, og blomsterfrø. Bievennlige blomster og vekster er spesielt velkomne, og vi vil ha spesielt fokus på disse i utviklingen av frøbiblioteket.

Mengden frø i hver pose er pakket med tanke på urbane hobbygartnere, som har en vinduskarm, pallekarm eller liten hageflekk de vil dyrke på.

I frøregisteret vårt finner du en oversikt over hvilke frøsorter vi har fått inn, og hvor mange pakker vi har tilgjengelig. Vi tar forbehold om at beholdningen kan endre seg raskt.

Hvordan låner du frø?

  • Velg frø fra kartoteket, og kvitter ut for frøene i utlånsoversikten med dato, frøtype og din signatur. Om du låner flere typer frø, kvitterer du ut for hver pose.
  • Om du vil overta en stikling, velger du den eller de du ønsker deg fra stiklingshylla. Registrering er ikke nødvendig.

Hvordan sanker du frø?

Biblioteket har flere bøker om hage, planter, dyrking og innsamling av frø, som du gjerne kan låne!

Du kan også få råd, hjelp og inspirasjon hos ditt lokale hagelag og Mulighetens hage – et prosjekt med urbant landbruk og fellesskap i Bruparken i sentrum av Lillehammer.

Gjennom året har vi også ulike grønne arrangement knyttet til frøbiblioteket, hvor alle med grønne og mindre grønne fingre kan komme og lære enda mer! Følg med på arrangementsoversikten vår, for å se hva som skjer på huset.

Hvordan leverer du frø?

  • Legg frøene i et kaffefilter eller en frøpose, noter på hvilke frø posen inneholder, og lever i skranken på biblioteket.
  • Når stiklingen har vokst seg til en plante hjemme hos deg, kan du ta en ny liten stikling av den og levere tilbake til biblioteket! Merk gjerne stiklingen med navn og gode stelleråd, om du har!

Hva om du ikke får til å sanke?

Det går helt fint! Frøbiblioteket er et lavskuldra tilbud, med mål om å gjøre terskelen for å prøve lavere, slik at enda flere får prøvd seg på å dyrke selv.

Tilbudet er fullstendig tillitsbasert, og om du ikke skulle få avling, eller ikke klarer å sanke frø første gang, klarer du det kanskje neste gang du prøver!

Lånte du frø, men glemte å så de? Ikke vær redd for å så gamle frø. Prøv, og se hvordan det går!

Sist endra: 10. mai 2023