Lihkku sámi álbmotbeivviin!

Skrivi av Tema

Læhkoe saemiej åålmegebiejjine!
Vuorbbe sámij álmmukbiejvijn!
Gratulerer med samenes nasjonaldag!

Fra 6. til 9. februar 1917 ble det første samiske landsmøtet holdt i Trondheim, etter en idé av Else Laula Renberg (lån biografi om henne her). Til møtet kom rundt 150 representanter fra både Norge og Sverige. Renberg var møteformann, og la i åpningstalen vekt på samenes felles interesser over landegrensene. De viktigste sakene var samisk organisering og representasjon, beskyttelse av reindrifta og fornorskingen i skolen. Det er dette møtet som markeres med den samiske nasjonaldagen, som feires i alle land der Sápmi ligger; Norge, Sverige, Finland og Russland. 6. februar er offisiell flaggdag, og det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av land.
Her finner du oversikt over våre bøker og filmer om samisk historie og kultur.

Kilder: https://sametinget.no/om-sametinget/nasjonaldag-og-nasjonale-symboler/ , https://snl.no/Elsa_Laula_Renberg , https://snl.no/Samenes_nasjonaldag


BOK- OG FILMTIPS

Hege Merete Somby, førsteamanuensis i pedagogikk ved HINN og Samisk høgskole anbefaler

portrett svart-hvitt av Hege Merete Somby

Lappjævel / Kathrine Nedrejord
Boka forteller om Samuels opplevelser med internatskolen og gir gode innblikk i hvordan den norske skolen kan se ut for en liten samisk gutt. Han har blant annet noen betrakninger om hvor fattig det norske språket er, noe som kan gi gode refleksjoner om normalitet fra ulike sider. Lån den her.

Ellos eatnu – La elva leve / Ole Giæver (regissør)
Ellos eatnu – La elva leve er et drama med dype konflikter, om et ungt menneskes mot i kampen for samiske rettigheter i en av de viktigste begivenhetene i samisk og norsk historie (omtale ved Filmoteket) Se den her. (Les mer om Filmoteket.)


Barnebokforfatter fra Vingrom

Rita Helmi Toivisdatter Laakso vokste opp på Vingrom, er leder i Innlandet sameforening, og bor nå i Lom der hun driver en håndverksvirksomhet. I 2021 ga hun ut ei bok for barn; Lilleprinsen og runebomma. Boka et oversatt til både nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Hos oss kan du låne den med parallelltekst på nordsamisk og bokmål, eller på sørsamisk og bokmål.
Her kan du lese mer om Rita og boka.

Bibliotekar Vegard anbefaler

Arvid Sveen / Mytisk landskap
Svarthvit fotobok over samiske helligsteder. Her er det bare å drømme seg bort i animistens landskap.

Forlaget skriver: 170 fotografier viser samiske offerplasser, hellige steiner, klipper og fjell, hellige elver, sjøer og skoger og andre steder knytta til samisk mytologi. Boka forteller om vel 100 slike steder i Finnmark og Troms i Norge, i Norrbotten og Västerbotten i Sverige, i Lapplands Län i Finland, og også noen i Russland. Tekstene er basert på over 200 skriftlige og muntlige kilder fra 1500-tallet og fram til i dag.
Lån den her.

Bibliotekar Sissel anbefaler

Elin Anna Labba / Herrene sendte oss hit : om tvangsflyttingen av samene
Da grensa mellom Norge og Sverige ble stengt med Reinbeitekonvensjonen av 1919, ble mange samer som befant seg på svensk side tvangsflytta sørover. Familiemedlemmer som var igjen på norsk side måtte bli værende. Samtidig mista de også tilgangen på sommerbeitet som lå på norsk side. Labba forteller hvordan dette var for de som ble berørt, gjennom intervjuer, utdrag fra dokumenter og avisartikler, men også ved å ta oss med inn i naturen, og gjennom vare skildringer av hverdag, natur, dyr og mennesker. Boka gjorde djupt inntrykk på meg.
Lån den her.

Ella Marie Hætta Isaksen / Derfor må du vite at jeg er same
Hætta Isaksens bok er personlig, hun skriver blant anna om oppvekst og familie, og om hvordan hun etter deltagelsen i Stjernekamp opplevde å bli en slags omsorgsperson for mange mennesker som har gått gjennom livet prega av skam og traumer. Samtidig gir hun oss et innblikk i den rike samiske kulturen, og snakker om hvordan fornorsking og andre overgrep har festa seg i både kollektiv og individ. Hun ønsker også å inspirere andre unge samer til å utforske det samiske universet. Artisten og klimaaktivisten har blitt en ambassadør for sin generasjon samer, samtidig forstår hun historie og samtid også ut fra de eldres, og sine forfedres, perspektiv.  
Lån den her.

Filmbib – gratis strømmetjeneste

Alle med nasjonalt lånekort kan se kort- og dokumentarfilm gratis gjennom Filmbib. Du logger deg inn med lånernummer og PIN-kode som du får på biblioteket. Alle filmene du finner her er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordningen for film. Her finnes et utvalg filmer om samisk kultur, identitet eller historie.


Sanghefte
og Revungen
På Sámediggi – Sametingets nettsider finnes flere ressurser som ligger gratis tilgjengelig, blant anna kan du lese og se boka Riebančivga / Riebijtjivgga / Riepientjovke med samisk tekst for de minste, og laste ned sangheftet “Snakk samisk med barnet“.

Bøker på samisk hos oss
Bøker for voksne finner du i 2. etasje, innerst ved de store vinduene mot Wieses gate (og kinoen). Bøker på samisk for barn finner du innerst på barneavdelinga, på hylla merka “Språk”. De fleste bøkene er på nordsamisk, noen på sørsamisk og lulesamisk. Flere av bøkene har parallelltekst, for eksempel på nordsamisk og bokmål.
Her er en oversikt over alle bøkene:

Les mer →

Nordisk lesefest på seinvinteren

Skrivi av Lesetips, Uten kategori, Voksne

Denne seinvinteren kjem det omsetjingar frå mange sterke, nordiske forfattarnamn, mellom anna Mikael Niemi, Helle Helle og Audur Ólafsdóttir. Svenske Faysa Idle og danske Amina Elmi er spennande debutantar, sistnemnde kjem til byen under Norsk Litteraturfestival. Eg gler meg til Ann-Helén Laestadius´ Straff, etter å ha lese den gode Stjålet i fjor. I det følgjande finn du noko av det som kjem framover.

Mikael Niemi / STEIN I SILKE 
(Forlaget Oktober, omsett av Erik Krogstad, januar)
Niemis nye bok omtalast som ein nybyggjarroman med fantasy-innslag. Yukiko Duke, programsjef i Norsk litteraturfestival, er begeistra: En av de finaste böckerna jag har läst på länge.

Faysa Idle / ET ORD FOR BLOD (Gyldendal, omsett av Ann Høydalsnes, februar)
Idle skriv om eigen oppvekst i eit kriminelt miljø i Tensta, ein bydel i Stockholm. Ho opplevde å miste bror sin og ein nær barndomsven, og at ho sjølv og syskena vart eit mål i den pågåande mykje omtala svenske gjengkrigen.

Audur Ólafsdóttir / EDEN (Pax, omsett av Tone Myklebost, januar)
Eden er den sjuande boka av den prisbeløna forfattaren og professoren i kunsthistorie som vert omsett til norsk. I denne klimaromanen får lingvisten Alba for seg at ho skal plante 5600 tre, som er det antal som tilsvararar CO2 -utsleppet hennar flyreiser til trua språkområder rundt i verda.

Glenn Bech / JEG ANERKJENNER IKKE LENGER DERES AUTORITET (Aschehoug, omsett av Kyrre Andreassen, januar)
Bech debuterte med ein sjølvbiografisk roman om oppveksten etter at faren tok sitt eige liv; Farskibet (vi har ho på dansk). Andreboka er eit rasande oppgjer med det danske klassesamfunnet, og fekk gode omtalar og skapte debatt i Danmark.

Amina Elmi / BARBAR [TAUSHETENS OBJEKT] (Bonnier, omsett av Tina Åmodt. mars)
Danske Amina Elmi si debutbok skildrast som ei diktsamling om brutalitet, sorg, sinne, fortviling, kjærleik og sakn. Ho kjem på Litteraturfestivalen i mai, der ho mellom anna skal på scena saman med Oliver Lovrenski. 

Helle Helle / HAFNI FORTELLER (Forlaget Oktober, omsett av Trude Marstein, februar)
Helle har vorte nominert til Nordisk Råds litteraturpris tre gonger, sist for de i 2019. Hennar forrige roman BOB vart møtt med begeistring hos nokre, skuffelse hos andre. Eg er spent på korleis denne er!

Jonas Hassen Khemiri / SØSTRENE (Gyldendal, oversett av Andreas E. Østby, januar)
Søstrene er eit stort og rikt familiedrama, som blir hylla av både svenske og norske kritikarar. Boka vekslar mellom kapittel der ‘Jonas’ i førsteperson fortel om eigen oppvekst, og kapittel som i tredjeperson fortel om livet til dei tre halvsøstrene hans. Utanforskap, identitet og røter er viktige tema.

Therese Bohman / ANDROMEDA (Cappelen Damm, omsett av Monica Aasprong, januar)
Svenske Bohman skriv om den unge praktikanten Sofie, som blir vald ut av sjefen Gunnar til å arbeide med forlagets viktigaste serie. Ho vert straks mistenkeleggjort av kollegaene.
Her kan du lese kollega Camillas tilråding av Bohmans Den andre kvinnen frå 2017.

Jenny Lund Madsen / TRETTI DAGARS MØRKE (omsett av Maren Barlien) kom ut i desember. Samlaget skriv på sine nettsider: “Madsen er dansk filmvitar og manusforfattar for film og tv. Ho debuterte med Tretti dagars mørke i 2020 til strålande kritikkar og vart tildelt Harald Mogensen-prisen for beste danske kriminalroman same år.”


Danskane Asta Olivia Nordenhof, Thomas Korsgaard og Solvej Balle følgjer opp med nye bøker i kvar sin serie. Samiske Ann-Helen Laestadius og finsk-svenske Susanna Alakoski kjem begge med bok to i sin trilogi og kvartett, høvesvis.

 • Solvej Balle fekk Nordisk Råds litteraturpris for dei tre første delane av romanserien Om utregning av omfang. No er den fjerde boka av sju (Press, omsett av Trude Marstein) ute.
 • Mange ser fram til Thomas Korsgaard si tredje og siste bok om Tue; En måtte nok ha vært der (Bonnier, omsett av Hilde Rød-Larsen, januar). Vi har óg hele trilogien samla i ei bok på originalspråket.
 • Ann-Helén Laestadius er forfattar og journalist frå Kiruna. Straff (Aschehoug, omsett av Magne Tørring, februar) er oppfølgjar til Stjålet / Suoladeapmi. Romanen skildrar korleis samiske barn vart skilde frå familiane sine og tvungne til å gå på nomadeskular, og deira møte med rasisme og undertrykking.
 • Londonjenta (Samlaget, oversett av Runa Kvalsund, februar) er andre del i romankvartetten “Bomullsfabrikken” frå 1900-talets Finland og Sverige. Susanna Alakoski skildrar kvinners liv, der arbeid, kjærleik, vennskap og verdspolitikk er viktige element.
 • Djevelboka (Forlaget Oktober, omsett av Trude Marstein, mars) er bok to av sju i Asta Olivia Nordenhof sin romanføljetong “Scandinavian Star”. Forlaget skildrar boka som ein erotisk grøssar og ein roman om kjærleik i kapitalismens tid.
Les mer →

Sammen for Leseløft Lillehammer

Skrivi av Informasjon, Lillehammer leser

«Sammen for Leseløft Lillehammer! Kommunens skoler, barnehager og bibliotek samarbeider med Norsk Litteraturfestival og World Expression Forum for å øke lesegleden og -ferdighetene blant barn i Lillehammer. Nylig møttes vi for å dele erfaringer og innsikt og videre planlegge vårt forskningsbaserte, koordinerte og langsiktige arbeid for et leseløft for barn.

I flere år har pilene pekt i feil retning når det gjelder lesing blant barn og unge; tester viser at norske 10- og 15-åringer leser dårligere enn før, elevene scorer lavt på leseglede og stadig færre foreldre leser for barna sine. Da er det veldig motiverende å se at arbeidet vårt gir resultater! Elever i Lillehammer leser bedre nå enn for noen år siden, og flere barn og unge låner bøker på biblioteket.

Lesing er nøkkelen til kunnskap og en forutsetning for demokratiet vårt. Vi ser frem til å fortsette arbeidet for Leseløft Lillehammer gjennom blant annet lekbasert tilnærming til lesing, kritisk refleksjon og fokus på ytringsfrihet!»

Foto: Andreas Gjone

Les mer →

Stor økning i utlån og besøk i 2023

Skrivi av Informasjon

Selv om det nye året allerede er godt i gang, er det verdt å dvele litt ved året som har gått. Her på Lillehammer bibliotek og litteraturhus har vi hatt et virkelig godt år med stor aktivitet og formidabel økning i både besøkstall og utlånstall fra året før.

Høyt aktivitetsnivå hele året

Publikum har strømmet til biblioteket for å delta på arrangementer, lesesirkler, verksteder, veiledning og bare for å lese, studere, møte andre eller bare være her – alene sammen. Vi har hatt et stort antall skoleklasser og barnehager på besøk for lesestunder og forfattermøter, både i vår egen regi og i samarbeid med Pegasus – Norsk litteraturfestival og andre.

Vi har gjennomført 123 arrangementer for voksne, og 126 for barn og unge i 2023. I tillegg kommer møter og arrangementer i regi av andre.

Et rekordstort antall barn og voksne har deltatt på ulike lesekampanjer som Sommerles, Bokbingo og Lillehammer leser. Sistnevnte var en nysatsning av året og er blitt godt mottatt, særlig av unge voksne.

Vi har også startet flere andre nye, populære tilbud, slik som Frøbiblioteket – med utlån/deling av frø, Digihjelp – digital veiledning for eldre, og vi har fått skikkelig fart på samarbeidet med Lillehammer-skolene om et løft for skolebibliotekene i kommunen. For å nevne noe.

Stor økning i besøk – særlig på sommeren

Selv om vi hadde trøbbel med meråpent-systemet på vårparten 2023, og fikk noen dagers kuldestengt på slutten av året, ser besøkstallene ut til å vise en betydelig økning fra året før: Hele 13,2% flere besøkende!

2023: 267.098

2022: 236.062

Det er særlig sommermånedene som har opplevd økning i besøk. I juli 2023 var besøksøkningen på hele 38%, sammenliknet med året før, mye takket være økt oppslutning for Sommerles-kampanjen for barn og den nye, attraktive barneavdelingen som trekker mye folk, både fastboende og tilreisende, ikke minst i ustabilt sommervær. Med sommeråpningstider og lavere bemanning betyr det skikkelig trøkk!

Den nyoppussede barne- og ungdomsavdelingen, som åpnet i 2022, har ført til at flere barn og barnefamilier besøker oss oftere og blir værende lenger for hvert besøk. I tillegg låner de med seg flere bøker hjem!

Utlånet av fysiske bøker øker

Vi kan nemlig glede oss over en skikkelig økning i utlånstallene, med så mye som 10,6% økning!

2023: 132.185

2022: 119.526

Det er særlig utlån blant barn og unge som øker. Ser vi på de siste ti årene har utlånstallene på barneavdelingen økt med hele 145%!

Tallene viser at papirboka fremdeles er viktig for folk, og at de finner frem til en større bredde av samlingen vår, da et stramt innkjøpsbudsjett har gjort at vi bl.a. kjøper færre eksemplarer av populære bøker enn før.

Les mer om hvilke bøker som er på utlånstoppen for barn og utlånstoppen for voksne her.

Takk til alle som bidrar til et levende bibliotek!

Vi vil takke alle som har besøkt oss i løpet av året, alle som har lånt noe eller lest aviser og vært innom på meråpent bibliotek; alle som har deltatt på Lillehammer leser, Digihjelp eller Bok for dagen; alle barnefamilier som bruker oss flittig, alle barnehager, skoleklasser og studenter!

Og en ekstra stor takk til alle forfattere, frivillige og samarbeidspartnere som har bidratt til kulturopplevelser og folkeopplysning i biblioteket i form av høytlesning, verksteder, foredrag og samtaler.

Vi gleder oss til et nytt og godt bibliotekår i 2024. Vi har som målsetninger at Lillehammer bibliotek og litteraturhus skal være en åpen og inkluderende arena for alle – og selve hjertet for engasjement og begeistring i Litteraturbyen!

Les mer →

Utlånstoppen 2023 – Voksen

Skrivi av Informasjon

Utlånstallene på voksenavdelingen viser en økning på 8% fra fjoråret og vi kan nok si at vi endelig er kommet ordentlig over kneiken etter “korona-årene”! Sammenlignet med økningen barneavdelingen har hatt de siste årene, ser vi dog en lavere vekst.

Det solide kuttet i innkjøpsbudsjettet på voksenavdelingen, som ble innført i 2021, er nok dessverre noe som bremser veksten – det er spesielt synlig på de mest populære titlene, hvor det er blitt vanlig med ventetider på mange måneder, og godt over 100 personer i kø. Takk for tålmodigheten dere viser! Og det at utlånstallene allikevel øker, viser kanskje hvor allsidige våre lånere er. En bred og allsidig samling, vil nok også alltid være å foretrekke fremfor stabel på stabel med bestselgere!

Mest utlånt

Mest ettertraktet (flest reserveringer)

Faglitteratur

Skjønnlitteratur

Krim

Dikt

Tegneserier

Les mer →

Utlånstoppen 2023 – Barn

Skrivi av Informasjon

På barneavdelingen har vi i 2023 hatt en utlånsøkning på nesten 20% fra fjoråret!

Byens barn har lånt hele 62 420 bøker og filmer. Sammenligner vi med utlånstallene fra 2015 har utlånet økt med utrolige 145%! Det er tydelig at den nyoppussede barneavdelingen som åpnet i april 2022 har blitt tatt godt imot av byens barn og unge.

Nedenfor ser dere topplistene for året som har gått.

Mest utlånt

I år finner vi bare skjønnlitterære tegneserier blant topp 10!

Sakprosa

Billedbøker

Krim

Fantasy

Les mer →

Lillehammer leser – på biblioteket!

Skrivi av Aktiviteter, Lillehammer leser

Synes du det er vanskelig å finne lesemotivasjonen? Går for mye tid til skjermen? Har du lyst til å begynne å lese eller lese mer enn du gjør, men synes det er vanskelig å finne tid til å sette deg ned?

Du er ikke alene!

Derfor ordner vi både lesetid og lesested for deg, og inviterer til Lillehammer leser – på biblioteket! Alt du trenger å gjøre er å ta med boka di og stemple deg inn, så leser vi alene sammen hver mandag fra klokka 18.00–19.00.

I tillegg til ei god bok, anbefaler vi å ta med termos, pledd og/eller ullsokker for å holde energi-, komfort- og kosenivå på topp!

Lesersesongen våren 2024 går fra 8. januar til 13. mai, men vi håper du finner lesetid utenom sesongen også!

Hvert stempel teller som ett lodd, og om du leverer stempelkortet ditt på Lillehammer bibliotek innen 18. mai 2024, er du med i trekningen av frakke premier! Stempelkort kan du hente på biblioteket, eller laste det ned her.

Jo mer leseaktiv du er, jo flere stempler får du!

Du kan stemple kortet ditt når:

 • Du er med på Lillehammer leser
 • Du tar med en venn!
 • Deler en leseopplevelse med emneknaggen #lillehammerleser
 • Er med på Omvendt lesesirkel
 • Går på Sitt & lytt
 • Er leseaktiv 3 mandager på rad
 • Leser ut en bok

Bibliotekets ansatte er til stede i oppsatt lesetid, men om du har meråpent-tilgang og vil sitte lenger, er du veldig velkommen til å gjøre det!

Les mer →

Vil du bli litt mer digital?

Skrivi av Tjenester

Det er aldri for sent å lære! Delta på Digihjelpen.

Hverdagen blir stadig mer digital, og for at alle skal ha mulighet til å delta i samfunnet tilbyr Lillehammer kommune opplæring i bruk av digitale løsninger.

Digihjelpen er et gratis veiledningstilbud til deg som ønsker å lære mer om å bruke data, smarttelefon og nettbrett. Målet er at flest mulig skal være selvhjulpne på internett, og ha tilgang til kommunens og andre digitale tjenester.

Fra 15. august 2023 kan du få individuell veiledning på Lillehammer bibliotek hver tirsdag og torsdag kl. 10.00. Du kan enten bestille en time i forkant, eller «drop-in» ved ledig time. Du kan benytte tjenesten flere ganger om du ønsker.

For å bestille time: ​

 • Ring kommunens servicetorg på tlf. 61 10 77 00 i åpningstid kl. 08.00-15.00, eller
 • Henvend deg i skranken på Lillehammer bibliotek i vår åpningstid som du finner her på vår nettside.
Eksempel på temaer du kan få hjelp til hos oss
 • Kommunens tjenester på nett 
 • Hjelp til trygg og sikker bruk av digitale verktøy
 • Digitale postkasser​
 • Enkel veiledning i smarttelefon, nettbrett og data ​
 • Praktiske apper i hverdagen (feks. digitale billetter for transport, eller digitale bibliotektjenester)​

Ta med eget utstyr (mobil, nettbrett eller PC) hvis du har.

Når du bestiller time hos oss vil vi lagre kontaktinformasjonen din. Denne slettes 1 år etter at siste time var gjennomført. Du kan når som helst kontakte Lillehammer bibliotek v/Digihjelpen for å få slettet opplysningene dine. Opplysninger om bruk av tjenesten vil også brukes til å utarbeide en anonymisert statistikk. Disse opplysningene vil ikke slettes, men opplysningene vil ikke være knyttet til enkeltpersoner.

Vi ønsker deg velkommen til Digihjelpen!

*

Flere tilbud i Lillehammer:

Det finnes også flere tilbud fra frivillige organisasjoner i Lillehammer for deg som ønsker å lære om data og skaffe deg digital kompetanse:

 • Røde kors: Digital senior – Trygt å trykke
 • Lillehammer frivilligsentral: Individuell veiledningstjeneste
 • Lillehammer Seniornett: Åpne datatreff

Se oversikt over tilbudene her.

Les mer →

Spør en slektsgransker

Skrivi av Tjenester

Har du lyst til å vite mer om slekta di, men vet ikke helt hvor du skal starte og lete? Eller har du kommet godt i gang, men står fast?

Slekt og Data er Norges største organisasjon for slektsforskere. Fra onsdag 10. januar til og med onsdag 24. april, mellom klokken 16 og 18, kan du møte en slektsforsker i vår lokalhistorieavdeling, hvor de sitter klare til å hjelpe deg.

Kom innom for en prat!

Les mer →

Sommertid og meråpent bibliotek!

Skrivi av Tjenester

Til alle dere som har ventet så tålmodig på oss: Akkurat i tide til sommeråpningstid kan vi melde at vårt nye meråpent-system er på plass, og at meråpent bibliotek endelig er tilbake! Det betyr at du fra og med NÅ kan låse deg inn akkurat når du vil mellom kl. 07 og 22, hver eneste dag.

Her kan du lese mer om hvordan du skaffer deg meråpent tilgang.

Velkommen inn!

Les mer →

Frøbiblioteket er åpent!

Skrivi av Aktiviteter, Tjenester

Hva er frøbiblioteket?

Visste du at Lillehammer bibliotek hadde sin spede begynnelse i 1810, nettopp med utlån av bøker for å øke allmuens kunnskap om jordbruk?

Vi mener at kunnskap om dyrking, høsting og sjølberging er like viktig nå, over 200 år senere. Derfor huser vi også et eget frøbibliotek, opprettet med støtte fra Sparebankstiftelsen. Du finner det rett ved inngangen i første etasje!

Frøbiblioteket er et lavskuldra tilbud til alle som har lyst til å prøve seg på å dyrke selv. Vi håper det kan være med på øke kunnskapen om hvordan vi sår, dyrker og sanker. Lån frø på biblioteket, og leverer frø tilbake til oss når avlingen sankes.

Hvilke frø kan jeg låne?

Frøbiblioteket vil favne både frø fra spiselige vekster og grønnsaker, og blomsterfrø. Bievennlige blomster og vekster er spesielt velkomne, og vi vil ha spesielt fokus på disse i utviklingen av frøbiblioteket.

Mengden frø i hver pose er pakket med tanke på urbane hobbygartnere, som har en vinduskarm, pallekarm eller liten hageflekk de vil dyrke på.

I frøregisteret vårt finner du en oversikt over hvilke frøsorter vi har fått inn, og hvor mange pakker vi har tilgjengelig. Vi tar forbehold om at beholdningen kan endre seg raskt.

Hvordan låner du frø?

 • Velg frø fra kartoteket, og kvitter ut for frøene i utlånsoversikten med dato, frøtype og din signatur. Om du låner flere typer frø, kvitterer du ut for hver pose.
 • Om du vil overta en stikling, velger du den eller de du ønsker deg fra stiklingshylla. Registrering er ikke nødvendig.

Hvordan sanker du frø?

Biblioteket har flere bøker om hage, planter, dyrking og innsamling av frø, som du gjerne kan låne!

Du kan også få råd, hjelp og inspirasjon hos ditt lokale hagelag og Mulighetens hage – et prosjekt med urbant landbruk og fellesskap i Bruparken i sentrum av Lillehammer.

Gjennom året har vi også ulike grønne arrangement knyttet til frøbiblioteket, hvor alle med grønne og mindre grønne fingre kan komme og lære enda mer! Følg med på arrangementsoversikten vår, for å se hva som skjer på huset.

Hvordan leverer du frø?

 • Legg frøene i et kaffefilter eller en frøpose, noter på hvilke frø posen inneholder, og lever i skranken på biblioteket.
 • Når stiklingen har vokst seg til en plante hjemme hos deg, kan du ta en ny liten stikling av den og levere tilbake til biblioteket! Merk gjerne stiklingen med navn og gode stelleråd, om du har!

Hva om du ikke får til å sanke?

Det går helt fint! Frøbiblioteket er et lavskuldra tilbud, med mål om å gjøre terskelen for å prøve lavere, slik at enda flere får prøvd seg på å dyrke selv.

Tilbudet er fullstendig tillitsbasert, og om du ikke skulle få avling, eller ikke klarer å sanke frø første gang, klarer du det kanskje neste gang du prøver!

Lånte du frø, men glemte å så de? Ikke vær redd for å så gamle frø. Prøv, og se hvordan det går!

Les mer →

Våre beste høytlesningstips!

Skrivi av 3-8 år, 4-6 år, 6-9 år, Lesetips

Begynner bøkene i bokhylla å bli utlest og kjedelige, eller har du lyst til å begynne å lese høyt for barnet,men vet ikke helt hvor du skal begynne?

Da synes vi du skal ta turen innom oss, eller laste ned LES for meg-heftene våre, eller ta en kikk på bøkene vi har valgt ut under her!

Her har vi samlet våre beste høytlesningstips for barn på 3+ og 6+! Vi håper dere finner en ny favorittbok her, og at dere kommer og blar i hyllene våre på jakt etter flere gode bøker dere kan dele og oppleve sammen!

LES for meg! 3+

En flue fløy – Av Sondre Lerche & Victoria Sandøy

Korpset er ute og marsjerer. Plutselig forviller en spillelysten flue seg i korpset. Flua har nemlig veldig lyst til å spille i et korps, men alle instrumentene er opptatt. Det blir brått både ulyder og feiltrinn i rekkene. Dette er en humoristisk og finurlig fortelling for alle som liker å lage lyd, både med og uten instrumenter.

Lån boka av oss her!

Oppdagere og eventyrere fra Poteby – av Sharon Rentta ; oversatt av Kristian Baardsen

To av Potebys innbyggere drar fra byen for å utforske verden. Iselin Isbjørn reiser til jungelen på en eventyrlig reise. Terje Tiger er også eventyrlysten.

Her er historier med gjenkjennelige hverdagssituasjoner ispedd humor og litt dramatikk.

Lån boka av oss her!

I form med Tapiren! – av Jakob Martin Strid
oversatt av Håkon Viggen

Tapiren og alle vennene er i bursdag hos Lille Tigers. Det er masse god mat, og Tapiren spiser altfor mye. Når de skal leke etterpå får ikke Tapiren plass noe sted. Vennene må hjelpe til å få ham i form.

Absurd og humoristisk fortelling, og underveis lærer barna om geometriske former.

Lån boka av oss her!

Ruffenbarna begynner i barnehagen – av Tor Åge Bringsværd og Thore Hansen

Sjøormjenta Kaida og dragegutten Luki er barna til Ruffen og Hamayoko. De to barna skal begynne i barnehagen. Det er bare et problem, og det er at barnehagen og den er på havets bunn. Det er der alle sjøormbarna går. Men dragegutten Luki kan ikke puste under vann, slik som de andre barna. Kaida og Luki er redd de ikke kan gå i samme barnehage.

Ruffenbarna-serien er en ny serie om Ruffenbarna, og er en introduksjon til Ruffens verden for dagens unge lesere.

Lån boka av oss her!

Fortellinger fra Mummidalen : etter tre fortellinger av Tove Jansson – av Alex Haridi, Cecilia Davidsson og Cecilia Heikkilä ; oversatt av Heidi Sævareid

Denne samlingen inneholder tre historier basert på Tove Janssons kapittelbøker som er omarbeidet til billedbokformat. I ‘Veien til Mummidalen’ følger vi familien gjennom en oversvømt skog, frem til det som blir Mummidalen og det nye huset deres. I ‘Mummitrollet og den magiske hatten’ dukker en ukjent hatt opp, mens en ulykkelig trollmann savner hatten sin på månen. I ‘Mummitrollet på hattifnattenes øy’ tar familiens seiltur en uventet vending.

Lån boka av oss her!

Dinosaurgjengen : Kjempeblekkspruten
av Lars Mæhle og Lars Rudebjer

Denne samlingen inneholder tre historier basert på Tove Janssons kapittelbøker som er o

I Mørkebukta er det et gammelt skipsvrak, og der skjuler det seg en skatt, ifølge Pappa Rex. Men, han sier også at Rasmus og Trym aldri må finne på å dra dit, for det er en kjempeblekksprut som vokter skatten. Trym er av en annen oppfatning og tenker at det bør gå bra å låne flåten til Pappa Rex, sånn bitte litt. Dermed er et nytt eventyr i gang for Dinosaurgjengen.

Bak i boka får man også faktatekster om dinosaurene som er med i historien.

Lån boka av oss her!

Blyanten – av Emilie Christensen og Anja Dahle Øverbye

Lina har fått en ny, veldig fin blyant og tar den med for å vise bestevenninnen Maya i barnehagen. Maya er så flink til å tegne, men nå blir det kanskje henne som hermer etter Lina i stedet for omvendt. Men Maya bare tar blyanten uten å gi den tilbake, og Lina lurer på hvordan hun skal få den igjen. Kanskje hun kan tegne noe som hjelper.

Det å ha en bestevenn kan være både fint og vanskelig.

Lån boka av oss her!

Polititjuven – av Marianne Gretteberg Engedal

Kjell er ikkje tjuv lenger. Kjell likar Pølse-Per meir enn alt anna i verda, og Pølse-Per elskar pølser meir enn noko anna. Ein dag, rett før skulestart, flyttar det ein politifamilie til byen. Kjell sin klasse skal på overnattingstur i skogen og politijenta Perit skal være med. Når Perit blir ein polititjuv endrar alt seg for Kjell.

Lån boka av oss her!

Uppsa – av Hilde Hodnefjeld

Det er vondt å få kjeft for ting som går galt, særlig når man ikke har gjort det med vilje. Som f.eks. når pappa kjefter og blir sint fordi speilet knuser, eller man søler med melken. Det er ikke gjort med vilje, men en fugl som får en til å gjøre det.

Dette er en fortelling om hvordan leve med en ulykkesfugl på skulderen

Lån boka av oss her!

Nattsvermerne – av Sunniva Sunde Krogseth

Noor har gledet seg til å sove ut sammen med søstrene sine. Det blir litt for skummelt, og hun blir hjemme og sover sammen med pappa i bakgården i stedet. Da skjer det noe magisk, Noor blir plutselig bitteliten og får vinger!

En historie om mot og om alt som rører seg ute i natten.

Lån boka av oss her!

Hvor er kosebamsen?
av Lars Mæhle og Odd Henning Skyllingstad

Det er overnattingsfest i Kråkeslottet barnehage. Alle barna har med seg hvert sitt kosedyr, men når de skal legge seg er Bruno, kosebamsen til Mario, borte. Ute uler vinden, det er mørkt, og Mario er utrøstelig. Leon og Live tar saken.

Lån boka av oss her!

Tøffe maskiner – av Line Halsnes

Mange barn synes det er spennende med store kjøretøy og maskiner. Her har forfatteren samlet sju av dem, blant annet dumper, traktor, gravemaskin og skurtresker, og viser hva alle sammen gjør.

Lån boka av oss her!

Hi-hi! – av Bjørn F. Rørvik og Eivind Gulliksen

Denne boka er full av enruters tegnevitser. Liker man Larsons gale verden, så vet man at her blir det mye humor. Boka har 76 morsomme, fargerike og litt overraskende vitser om mange temaer, men særlig om dyr. I boka er alle de teiteste og tørreste og festligste vitser samlet.

Lån boka av oss her!

LES for meg! 6+

Milla redder Amazonas – av Selma Lønning Aarø og Tiril Valeur

Milla er syk, og må være hjemme fra skolen. Det er hun ikke særlig god til, for hun liker å være der det skjer. Bestevennen, Filla, besøker henne hver dag, men en dag dukker han ikke opp. Han har nemlig fått seg en ny bestevenn. Naja, den nye jenta i klassen. Ikke nok med at Naja har tatt fra henne bestevennen, hun vil også bli regnskogforsker, slik som Milla. Det liker hun dårlig.

Lån boka av oss her!

Kurt 2- av Erlend Loe og Kim Hiorthøy

Truckfører Kurt og hans litt spesielle familie lever et nesten vanlig liv helt til den dagen Kurt får en kjempediger fisk. Nå har de plutselig mat nok for lange tider, og med fisken som framkomstmiddel og mat, legger familien ut på en reise jorden rundt.

Etter turen blir livet litt for vanlig for familien. Det er bare en ting som kan hjelpe på livets trivialiteter, og det er flere penger! Skjebnen vil det slik at Kurt får noen millioner, men da blir han grusom. Tenk alle som trodde at Kurt bare var snill!

Lån boka av oss her!

Hvorfor har vi ikke president i Norge? : og 52 andre ting du lurer på om politikk – av Susanne Kaluza og Leonard Furuberg

Politikk er ikke alltid like lett å forstå seg på, og det er mye rart man kan undre seg over når det gjelder politikk.

I denne boka får du svar på små og store spørsmål om politikk, som f.eks. hva en politiker egentlig gjør, om barn kan stemme når det er valg eller om statsministeren faktisk bor på Stortinget. Teksten er lettfattelig og humoristisk, og boka har mange fargerike illustrasjoner. Boka egner seg som samtalestarter om politikk for barn.

Lån boka av oss her!

Bak den svarte porten – av Anders Bortne og Skinkeape

Olivia har ingen å gå knask eller knep med på Halloween. Det er litt skummelt å gå alene, men Olivia oppdager at hun blir modigere jo lenger hun går. Hun tør til og med å gå til det store huset bak porten selv om det er uhyggelig.

Klassisk spøkelseshistorie i moderne format.

Lån boka av oss her!

Miraklet i snøhulen – av Kim Leine og Peter Bay Alexandersen

Andreas og Sofie bor på Grønland og kjenner landet godt. De kjenner bygda, snøen, isen og hundene. Mammaen deres er gravid og skal snart føde, men når fødselen nærmer seg, er helikopteret til reparasjon. Da sier pappa at de skal ta hundesleden over isen inn til byen. Så ser Andreas en rar vind over fjellet: Piteraq! En orkan er på vei. Plutselig får de dårlig tid. Heldigvis rekker de å grave seg ned i tide. Men inne i snøhula skjer det mer enn ett mirakel.

Lån boka av oss her!

Jakten på enhjørningen – av Jørn Lier Horst og Hans Jørgen Sandes

Serien Detektivbyrå nr. 2 handler om å oppklare forbrytelser og ugjerninger. Sammen med sporhunden Åtto drar Tiril og Oliver denne gang med bestefar Franz til Moklehoma City i USA, en by full av trehus og cowboyer. Noen påstår det finnes en ekte enhjørning i området. Presidenten i Det naturhistoriske selskap utlover en stor pengebelønning til den som klarer å fange den. Dette er en sak for detektivene fra Norge.

Lån boka av oss her!

Mysteriet med hullet i veggen – av Camilla Brinck og Jan Jäger
; oversatt av Nina Aspen

De to små musene Musse og Helium faller gjennom et hull i veggen hjemme hos Camilla. De havner i en annen verden, Dyreriket. Musse og Helium er prins og prinsesse der, og nå står spennende og farlige oppdrag i kø. Ved hjelp av nye venner må de sikre Dyreriket mot fiender og finne den magiske Gullosten.

Lån boka av oss her!

Grisaldo – av Bjørn F. Rørvik og Per Dybvig

Reven og Grisungen spiller fotball, men når stillingen er 5-0 blir Grisaldo lei av Revens spillestil og kommentarer. Da legger han opp. Så kommer Dåsemikkelfrøkna og inviterer til ekte fotballkamp med tribuner og dommer. Da får Reven et problem. Han må ut og kjøpe spillere. Det er mye situasjonskomikk i historien, sprelske illustrasjoner, og lek med ord og vendinger.

Lån boka av oss her!

Olivia og Snøflak – av Julie Sykes og Lucy Truman
; oversatt av Marie Lexow

Olivia er så glad for at hun får gå på Enhjørningsakademiet! Men det begynner å nærme seg eksamen, og det er på høy tid at hennes enhjørning, Snøflak, finner magien sin. Alle hjelper til med å gjøre i stand til det store skoleballet, men det virker som om noen prøver å gjøre alt for å ødelegge festen. Kommer Olivia og Snøflak til å kunne redde festen – og hele skolen?

Lån boka av oss her!

Jorddragen våkner – av Tracey West og Graham Howells
; oversatt av Rune R. Moen

Brage bor på en bondegård. En dag dukker plutselig kongens soldater opp og tar ham med til slottet. Han skal trenes opp til å bli en dragemester. Brage er ikke sikker på om dette er noe for ham, men når han ser de tøffe dragene blir han overbevist. Brage lurer på hva slags superkraft dragen hans har, for dragen virker litt daff og sliten. Den ligner litt på en slange, eller meitemark. Brage kaller derfor dragen sin for Markus. Etter hvert viser det seg at de to kanskje er de største heltene av dem alle!

Lån boka av oss her!

Faregjengen – av Tom Fletcher og Shane Devries
; oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen

Frank og familien flytter til et nytt sted. Alt virker normalt på det nye hjemstedet, inntil det en natt kommer en forferdelig storm. Etter stormnatten forandrer alle barna seg, inkludert ham selv. De har rett og slett blitt litt magiske og har fått evner de ikke hadde før. Barna bestemmer seg for sammen å finne ut av hva som har skjedd, og de kaller seg Faregjengen

Lån boka av oss her!

Tannfeen og hoggtennene – av Arne Svingen og Henry Bronken

Tine opplever at det første oppdraget som tannfe er mye vanskeligere enn hun trodde. Det høres jo så lett ut å hente en tann, legge en mynt i glasset og ikke bli oppdaget.

Lån boka av oss her!

Max og de arme ridderne – av Lincoln Peirce
; oversatt av Nina Aspen

Max drømmer om å bli ridder. Men sannsynligheten for det er svært liten, ikke er han venn med en ildsprutende drage heller. En dag blir onkel Gotfred kidnappet av den onde kong Grufus. Da må Max handle raskt. Sammen med de arme ridderne som består av en gjeng eventyrere, legger han ut på en reise for å redde onkel Gotfred og kongeriket Vegudia. Dette er en humoristisk fortelling som er en blanding av fortelling og tegneserie.

Lån boka av oss her!

Vi sees på biblioteket!

Les mer →