Stikkord: Delingsøkonomi

Hva ønsker vi i Lillehammer-regionen å dele på i framtida?

Å dele på tingene våre, er noe vi har gjort i “all sin tid”, men da kanskje helst med naboen, familie eller andre vi...