Hva ønsker vi i Lillehammer-regionen å dele på i framtida?

Å dele på tingene våre, er noe vi har gjort i “all sin tid”, men da kanskje helst med naboen, familie eller andre vi kjenner.

De senere årene er det imidlertid blitt mer og mer populært med tjenester som Nabobil, Hygglo, AirBnB, Pinsj og mange andre aktører,
hvor det åpner opp for at vi kan låne av og låne ut til “alle”. Det er digitale plattformer som i stor grad har muliggjort dette og vi ser nytten av å dele på ressursene i stedet for at alle skal eie alt.

 

I den forbindelse ønsker vi å sette et ekstra fokus på dette under årets festival, med et eget arrangement på temaet delingsøkonomi.

 

Kristine Blekastad Sagheim kommer for å fortelle om sin doktoravhandling: “Delingsøkonomi i perfifere regioner”
I tillegg får vi høre fra ulike aktører som driver med delingstjenester i dag; Lillehammer bibliotek og litteraturhus, DNT, BUA og Varig.

Hva ønsker vi å kunne låne og leie i framtida, i stedet for å eie det selv, og er dette noe næringslivet vil legge til rette for? Vi åpner opp for en uformell prat i etterkant av foredragene og vil gjerne ha innspill!

Håper vi ses der, det vil bli enkel servering!

 

Gratis inngang

Arrangert av Lillehammer Ombruksfestival

Dato

30.04.2024
Expired!

Tid

18:30 - 20:00
Torget i biblioteket

Sted

Torget i biblioteket
Wiesesgate 2 A