Stikkord: Landslova

Landslova 750 år! med Jørn Øyrehagen Sunde

Lagabøtes landslov frå 1274 var den fyrste fungerande riksdekkjande lova i Europa. Ho verka i Noreg gjennom 400 år og innførte...