Det lokale helsevesenets historie

Om bekjempelsen av smittsomme sykdommer på 1800 tallet i vårt distrikt. Utviklingen av helsetjenesten og byggingen av Christians amt Sykehus og andre behandlingsinstitusjoner.

1800 tallet er et århundre i norsk historie med store samfunnsendringer.  Fra å være et statisk bondesamfunn underlagt dansk enevelde, var Norge ved overgangen til 1900 en selvstendig stat  og et klassesamfunn, som inntil 1905 delte konge med Sverige.

Sentrale begreper i tida er: kraftig befolkningsvekst, nedgang i barnedødelighet, urbanisering,  flytting fra landsbygda, mekanisering av landbruket og industrialisering. De store samfunnsendringene påvirka også i stor grad landkommunen Faaberg der den på begynnelsen av 1800 tallet lå grissgrendt befolket ved enden av Mjøsa og inngangen  til Gudbrandsdalen.

Velkommen til lokalhistorisk foredrag ved Svein Amblie, med fokus på  boforhold, levesett, helse og utviklingen innen den offentlig helsetjenesten gjennom århundret. Hvilke sykdommer dominerte og hvordan foregikk behandling og bekjempelsen av disse?

 

Svein Amblie er 71 år, og har vært pensjonist siden 2019. Han har utdanning fra Høgskolen Innlandet og Universitetet i Oslo, med fagkrets innen politikk, offentlig forvaltning, arkiv og hovedfag historie i 1987. Amblie har jobbet 35 år innen kommunal, statlig og fylkeskommunal forvaltning. Han startet opp Fylkesarkivet i Oppland 1995 og var ansatt som fylkesarkivar fram til 2016.

 

Arrangeres i samarbeid med Fåberg og Lillehammer historielag.

INNGANG 50 kr.
Billett kan kjøpes i døra på arrangementsdagen, men kjøp gjerne på forhånd for å være sikret plass:
https://lillehammerbiblitt.hoopla.no/event/det-lokale-helsevesenets-historie

 

Foto:
«Doktoren kommer hjem», malt av Gerhard Munthe (1849–1929).

Stikkord:

Dato

13.03.2024
Expired!

Tid

18:30 - 20:00
Torget i biblioteket

Sted

Torget i biblioteket
Wiesesgate 2 A

Arrangør

Fåberg og Lillehammer historielag
Nettsted
https://www.faberghistorielag.no/

Andre Arrangører

Lillehammer bibliotek og litteraturhus
Nettsted
https://p.lillehammerbibliotek.no