Meråpent

Hva er meråpent?
Meråpent vil si at du har tilgang til biblioteket lokaler og fasiliteter utenom betjent åpningstid.

Hvorfor meråpent?
Gjennom meråpent vil vi ha mulighet til å tilby enkelte av våre tjenester når det passer deg.

Hvordan få tilgang til meråpent?
Du må være 18 år, ha gyldig lånekort og signere en avtale for bruk av det meråpne biblioteket.

Når er biblioteket meråpent?
Biblioteket vil være meråpent i de ubetjente timene mellom 07.00 til 22.00 alle dagene i uka.

Alles bibliotek:
Biblioteket er et offentlig rom som skal være til glede og nytte for alle. Meråpent bibliotek bygger på tillit mellom bruker og bibliotek, og du oppfordres derfor til å holde ro og orden. Ved brudd på reglene kan vi inndra din meråpne tilgang. Biblioteklokalet er videoovervåket. Overvåkingen er av hensyn til din sikkerhet og for å beskytte bibliotekets inventar og utstyr.

Tilbud under MERÅPENT:
Benytte lokalene, låne, levere, søke, bruke publikumsmaskiner. Benytte trådløst nettverk. Lese og finne informasjon. Studere.

Slik får du tilgang:
Har du et gyldig nasjonalt lånekort, kan du signere en kontrakt med retningslinjer for bruk av det meråpne biblioteket. Da vil lånekortet sammen med pin-kode fungere som et adgangskort, og du vil få tilgang til biblioteket utenom betjent åpningstid.

Tilgang gis til alle over 18 år. Barn er velkommen i følge med foresatte. Det er ikke tilatt å ta med andre inn i lokalet.

Sist endra: 11. juli 2019