Svalbard Globale frøhvelv – Noas ark for frø i Arktis

Svalbard Globale frøhvelv – Noas ark for frø i Arktis

Torsdag 18. november kl. 19.00 – på Litteraturhus Lillehammer

Åsmund Asdal er koordinator for Svalbard globale frøhvelv og ansatt ved Nordisk genressurssenter, NordGen.

NordGen er en institusjon under Nordisk ministerråd og huser blant annet den felles nordiske genbanken for planter. Frøhvelvet på Svalbard eies av den norske stat og drives i et samarbeid mellom Det norske landbruks- og matdepartementet, den internasjonale organisasjonen Crop Trust og NordGen.

Frøhvelvet tilbyr genbanker verden over sikker og gratis lagring av duplikater av frø som genbankene har lagret i sine samlinger. NordGen har ansvar for kontakten med genbankene og håndtering av frø.

Åsmund Asdal arbeidet tidligere på Norsk genressurssenter med ansvar for vårt nasjonale program for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser, og før det som stasjonsleder og forsker ved Landvik forskingsstasjon i Grimstad, nå Nibio Landvik

Åpent for alle. Gratis inngang.

Om du ønsker å reservere sitteplass, kan du gjøre dette via GD Billett, (10 kr/billettavgift). For øvrig er det bare å møte opp i døra uten billett. 

*

Med forbehold om endringer.

ARRANGERT I SAMARBEID MED FORENINGEN NORDEN LILLEHAMMER

Dato

18.11.2021
Expired!

Tid

19:00 - 20:00
Litteraturhus Lillehammer

Sted

Litteraturhus Lillehammer