Norge og korona: Hvilken rolle har tillit i en pandemi?

Vel møtt til åpen folkedialog
Hvilken rolle har tillit i en pandemi?
Dato: Tirsdag 19. oktober kl. 18.00-20.30
*
Hva vil det si å ha tillit til storsamfunnet og hvordan har det artet seg under korona-pandemien? Er tilliten blitt svekket eller styrket av pandemien?
Hva vil det si å være et samfunn bygd på tillit? Hva er våre opplevelser og erfaringer rundt tillitt i pandemien?
Bli med på en folkedialog om tillit i korona-tider.
 
 
Gratis inngang.
Ingen påmelding, men signaliser gjerne din interesse her på Facebook!
*
Hva er en folkedialog?
 
Ideen med folkedialog er at folk får komme til orde. Alle kan delta og alle kan fremme sin mening. Alle kan stille spørsmål til det som blir sagt. Målet er ikke å bli enige, men å utfordre eget tankesett og slik skape økt toleranse for andres meninger.
 
Et folkedialog-møte blir ledet av en tilrettelegger som jobber for å skape trygghet i rommet, og sørger for at mange stemmer kan komme frem.
 
En tanke er at slike samtaler blir bedre når vi ser hverandre fysisk, i stedet for å eksempelvis skrive i kommentarfeltene på internett.
 
Arrangør: Nansen Fredssenter i samarbeid med Litteraturhus Lillehammer

Dato

19.10.2021
Expired!

Tid

18:00 - 20:30
Litteraturhus Lillehammer

Sted

Litteraturhus Lillehammer
Kategori

Arrangør

Nansen Fredssenter
Nettsted
https://www.peace.no/nb/