Lokalhistorisk: 40 år med Opplandsarkivet

40 år med Opplandsarkivet:

Fra en analog til en digital arkivverden. Utfordringene den gang og nå.

En 40 årig historie, fra uprøvd til solid etablert institusjon. 40 år i arkivenes tjeneste. “Opplandsmodellen”, desentralisert, basert på museene, fylkeskommunen og høgskolen med historiestudiet, idealisme og stor selvtillit, men hva med økonomi og arkivfaglig kompetanse?

I dag kan de 40 åra oppsummeres som en suksesshistorie, med vekst og nye oppgaver: I Opplandsarkivets kjølvann kom Fylkesarkivet som en komplementær institusjon og bidro til at regionen fikk en mer helhetlig dokumentasjon av nær og fjern fortid.

Høgskolen og historiestudiet hadde stor betydning for opprettelsen, og Oppland fylkeskommune likeså.

Ny teknologi, med digitalisering, påvirket tidlig Opplandsarkivets katalogarbeid, og omformet snart hele samfunnet. Brev og håndskrevne protokoller ble erstattet av epost, Facebook og digitale arkiver.

Kan arkivene bidra til å sikre at samfunnslivet og “vanlige folks liv” fortsatt speiles i vår nye digitale virkelighet?
Det store spørsmålet er naturligvis om Innlandet fylkesarkiv, som det største fylkesarkiv i landet, sammen med utvikling av «Opplandsarkivet» til «Innlandsarkiva», samt Nasjonalarkivet, sørge for at dokumentasjonen av vår samtid vil bli tilgjengelig i framtida?

Vel møtt til samtale mellom Marit Hosar og Gudmund Moren. 

Marit Hosar er kunster, arkivar og tidligere leder for Opplandsarkivet, avdeling Maihaugen.

Gudmund Moren er historiker og har særlig arbeidet med emner som norsk arbeiderbevegelse og norsk og europeisk fascisme i mellomkrigsåra. I tidsrommet 2000-2007 var han rektor ved Høgskolen i Lillehammer.

*

Åpent for alle. Gratis inngang.

Om du ønsker å reservere sitteplass, kan du gjøre dette via GD Billett, (10 kr/billettavgift). For øvrig er det bare å møte opp i døra uten billett. 

*

Med forbehold om endringer.

*

ARRANGERT I SAMARBEID MED FÅBERG OG LILLEHAMMER HISTORIELAG

Onsdag 24. november kl. 19.00

GRATIS INNGANG

Dato

24.11.2021
Expired!

Tid

19:00 - 20:15
Litteraturhus Lillehammer

Sted

Litteraturhus Lillehammer

Arrangør

Fåberg og Lillehammer historielag
Nettsted
https://www.faberghistorielag.no/