Hva skjer i Israel og Palestina?

Hvordan påvirkes livet for vanlige folk i Israel og Palestina av den nye regjeringens politikk? Hvilke konfliktlinjer preger hverdagen? Hvordan er tilstanden for demokratiet i det som har blitt kalt ‘Midtøstens eneste demokrati’? Hva ligger i påstanden om at Israel er en apartheidstat? Hva kan utenomverden, Norge og kanskje folk på Lillehammer, gjøre?
*
*
Innledninger og samtale ved,
*
*
– Israels diskriminering av palestinerne, ved Gerald Folkvord, politisk rådgiver Amnesty Norge.
Amnesty International presenterte i 2022 en grundig rapport om diskrimineringen av palestinere både på de okkuperte områdene og i staten Israel. Rapporten fastslår at den systematiske undertrykkelsen av palestinerne utgjør apartheid slik det defineres i internasjonal rett.
*
*
– Hverdagen under okkupasjonen, ved Linda Rustad, Kirkenes Verdensråd ledsagerprogram i Palestina og Israel.
Linda Rustad var sist vinter på et tre måneders opphold i Jeriko i regi av EAPPI. Hun vil gi en persoblig beskrivelse av dagliglivet i de okkuperte områdene og møter med folk på ulike sider av konfliktene.
*
*
– Behovet for ytre press på Israel, ved Kjell Stephansen, BDS-utvalget i Palestinakomiteen i Norge.
Menneskerettsorganisasjoner i Israel og Palestina er samstemte om at omverdenen må øve press på Israel for å få de til å etterleve FN-sanksjoner og internasjonal rett. De etterspør boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS). Hvordan kan vi gjennom ytre press støtte demokratiske krefter i Israel?
*
*
Etter de tre innledningene vil Aksel Hagen lede en samtale med innledere og frammøtte.
*
*Gerald Folkvord er politisk rådgiver i Amnesty Norge og jobber blant annet med temaområdene sikkerhetspolitikk, menneskerettigheter i konflikt og overvåkning. Han har også i mange år fulgt utviklingen i Israel og Palestina.
*Linda Rustad er filosof, tidligere varaordfører for SV Holmestrand og har i mange år hatt et internasjonalt engasjement. I oktober starter hun i ny jobb i Bufdir, der hun skal arbeide med Norads program Likestilling for utvikling.
*Kjell Stephanson har over 40 års erfaring med solidaritetsarbeid for Palestina. Han har vært lokallagsleder for Palestinakomiteen på Sunnmøre, og ledet flere studieturer til området. Nå sitter han i Palestinakomiteens BDS-utvalg.
*Aksel Hagen har lang politisk erfaring blant annet fra Stortinget og er nestleder i Fellesutvalget for Palestina / The Association of Norwegians NGOs for Palestine.
*
*
Arrangementet er gratis.
Tirsdag 26. september kl. 18-20 på Lillehammer bibliotek og litteraturhus.
*
*
*
Arrangeres av Internasjonalt Forum Lillehammer, Palestinakomiteen i Oppland og Amnesty Lillehammer, i samarbeid med Lillehammer bibliotek og Litteraturhus.

Dato

26.09.2023
Expired!

Tid

18:00 - 20:00
Torget i biblioteket

Sted

Torget i biblioteket
Wiesesgate 2 A
Kategori