Fremtidens totalforsvar – Alt blir mer komplekst, hvordan løser vi det?

Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for den gjensidige støtten og samarbeidet mellom Forsvaret og det sivile samfunn for å håndtere hendelser i fred, krise og krig. Totalforsvaret omfatter ordninger som regulerer dette samarbeidet gjennom forebygging, planlegging og håndtering av hendelser.
Den internasjonale sikkerhetssituasjonen har blitt mer krevende, og stiller økte krav til et godt sivilt-militært samarbeid for å ivareta statssikkerheten og samfunnssikkerheten.
Trussel- og risikobildet i dag er et annet enn for få år siden. Krig i Europa, sammensatte trusler, migrasjonsproblematikk, fortsatt terrorfare, hyppigere tilfeller av ekstremvær og flom og flere og bredere digitale angrep preger bildet.
Har vi det totalforsvaret vi trenger, og hvordan sørger vi for at nødvendige ressurser og aktører finner hverandre for best mulig forsvarsevne og motstandsdyktighet i fremtiden?
Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen inviterer til åpen debatt på Lillehammer bibliotek og litteraturhus 12. mai kl. 1800

 

Kvelden innledes med en samtale med lederne av de to kommisjonene, Knut Storberget og Harald Sunde.
Moderator: Hanne Eggen Røislien
Panel:
Olav Njøs – Sjef for operasjoner i Heimevernet
Ingunn Moholt – Fagdirektør i DSB
Eirik Newth – forfatter og foreleser innen feltene naturvitenskap, teknologi og fremtidsforskning.
Odin Johannessen – Direktør i Næringslivets sikkerhetsråd
Morten Brandztæg – Administrerende direktør i NAMMO
*
Inngang: Gratis / ingen påmelding
Se også Facebook-oppslag, og del gjerne ordet.
Med forbehold om endringer.
Arr.: Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen i samarbeid med Lillehammer bibliotek og litteraturhus

Dato

12.05.2022
Expired!

Tid

18:00 - 19:30
Torget i biblioteket

Sted

Torget i biblioteket
Wiesesgate 2 A
Kategori