Forskningsdagene: Stortinget og den lange krigen

Fra Golfkrigen for 30 år siden og til i dag har Norge deltatt i mange kriger. Hva har vært Stortingets rolle i perioden? Og bør Grunnloven endres?

Den nylig utgitte antologien «Stortinget og den lange krigen, 1991–2021» er utgangspunktet for arrangementet. 

Statsviter Micheline Egge Grung ved Høgskolen i Innlandet er en av bokens redaktører og presenterer statsvitenskapelige perspektiver på hvordan Stortingets medvirkning i beslutninger om å delta i krig i 30-årsperioden er svekket. 

Jurist Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen er en av bokens forfattere og vil ta for seg forfatningsrettslige spørsmål og argumentere for hvorfor dagens bestemmelser i Grunnloven bør endres.

Etter innledninger vil de to delta i en samtale ledet av filosof Joakim Hammerlin ved Nansenskolen.

*

Arrangementet er gratis. Det er en del av Forskningsdagene som i 2021 har fred og konflikt som overordnet tema.

Les mer om antologien “Stortinget og den lange krigen, 1991–2021” (forskning.no) og bokomtale av denne (bistandsaktuelt.no)

Arrangeres av Høgskolen i Innlandet

Dato

29.09.2021
Expired!

Tid

19:00 - 20:30
Litteraturhus Lillehammer

Sted

Litteraturhus Lillehammer
Kategori

Arrangør

Høgskolen i Innlandet