Energimesse: Framtidas nye oppfinnelser

Velkommen til elevpresentasjoner av nye oppfinnelser som kan bidra til å løse framtidas energikrise!

Elevene i 2. og 3. trinn på Jørstadmoen viser fram oppfinnelsene sine! 

 

Elevene har for to uker siden fått et oppdrag fra en litt surrete forsker som har påtatt seg et oppdrag hen ikke kan gjennomføre pga. sykdom. Elevene har blitt bedt om å ta over oppdraget fra forskeren, og dette har de sagt ja til.

Elevene har dermed de siste to ukene arbeidet med å utvikle, designe og lage modeller av oppfinnelser som enten kan spare energi, skape energi eller på andre måter nyttiggjøre seg av energi på en smart måte. Disse oppfinnelsene har de deretter øvd på å presentere, for til slutt, på Lillehammer bibliotek og litteraturhus 21. mars å presentere dem for et ekte publikum.

*

Dette arrangementet er del av forskningsprosjektet Kunsten å lære. Samtlige undervisningsopplegg i Kunsten å lære tar utgangspunkt i prinsippet «uimotståelig læring». Dette handler om at temaene og oppleggene i stor grad skal bygge opp under elevenes nysgjerrighet, fantasi, interesser og engasjement, og innebærer at elevene hele veien er aktive og skapende, og både fysisk, sosialt, emosjonelt og intellektuelt engasjert.

Kunsten å lære / Art of Learning/A tanulás Művészete er et internasjonalt forskningsprosjekt med mål innen både kunst, skoleutvikling og nevropsykologi. Prosjektet er et norsk-engelsk-ungarsk samarbeid som foregår i åra 2021-2024. Hovedmålet i prosjektet er å undersøke hvordan et kunstbasert undervisningsløp i skolen har effekt på de eksekutive funksjonene (EF) i hjernen til barna.

 

Oppleggene benytter kunstfaglig metodikk i alle fag, og teater, drama, tegning, forming, søm, maling, collage, musikk, poesi, sang og dans er alle del av opplegg. Læringsteorien til grunn for prosjektet kalles «Performativ læring», og kan leses mer om i Østern (2019) og Hundevadt (2022).

Målet for Kunsten å lære-temaet med tittel «Energi-oppfinnelse» er at elevene skal utforske, designe og lage modeller av teknologiske oppfinnelser, basert på egne ideer, som de så skal framføre. Av kunstfaglige elementer er utviklingsprosessen av modellene en designprosess med bruk av gjenbruksmaterialer, elevene gjør teater-øvelser for å være åpne for andres ideer og for å forberede seg på framføringene, og de reflekterer gjennom en ball-øvelse. Temaet er en oppfølging av et tidligere tema der elevene jobbet med ulike energikilder og lagde energidrevne modeller og energi-poesi.

*

Åpent for alle. Gratis inngang.

Arrangert av Kunsten å lære og Innlandet fylkeskommune i samarbeid med Lillehammer bibliotek og litteraturhus.

Dato

21.03.2023
Expired!

Tid

10:00 - 11:00
Lillehammer bibliotek og litteraturhus

Sted

Lillehammer bibliotek og litteraturhus
Wieses gate 2 A
Kategori