Havet som kilde til internasjonalt samarbeid og konflikt: Klima, energi, skipsfart

Det meste av kloden er dekket av hav. Dette gir kimer til konflikt, men åpner også for internasjonalt samarbeid.
Gjennom flere korte foredrag setter dette arrangementet fokus på problemstillingen ut fra ulike eksempler og vinklinger. Hør forskerne Gregory Ferguson-Cradler, Ole Gunnar Austvik og Øyvind Kalnes. Kvelden ledes av Rosemarie van den Breemer.
Havet er hovedtema under Forskningsdagene 2022.
Gratis inngang.
Se også facebook-oppslag, og del gjerne ordet!
*
Info om foredragene:
Gregory Ferguson-Cradler
Klimatrusselen: Havstigning og spørsmålet om klimaskade.
Nesten 11% av verdens befolkning – ca. 900 millioner mennesker – bor i dag i lavtliggende kystområder som er utsatte for oversvømmelser og storm. Fordi økonomisk og befolkningsvekst er konsentrert på kystområder vil antall mennesker og omfang av infrastruktur utsatt for konsekvenser av havstigning øke fremover. Mye av disse områdene er i det globale Sør hvor man har dårligere råd til å forberede seg på slike endringer og samtidig slipper ut betydelig mindre utslipp enn rikere verdensdeler. I sammenheng med dette har flere land i det globale Sør stilte krav om erstatning for klimaskade fra landene som står ansvarlig for mesteparten av historiske karbonutslipp. Dette temaet har vært heftig diskutert på nylige klimakonferanser og blir en av den globale klimapolitikkens mest omstridte saker fremover.
*
Ole Gunnar Austvik:
Energiens geopolitikk: Krise, konflikt og gjensidig avhengighet
De fossile brenslene olje, gass og kull står for 85 prosent av verdens energibruk. Havet er verdens viktigste transportveg for internasjonal energihandel, via tankbåter og undersjøiske rørledninger. Mangel på energi, krig og internasjonale konflikter har flere ganger skapt høye priser på olje og gass. Energimarkedene har de siste tiårene gradvis vokst sammen, blitt europeiserte og globaliserte. Endringer ett sted i verden påvirker markedene i resten av verden i stadig sterkere grad. Energikrisen nå er skapt av et globalt stramt energimarked, forsterket av Russlands angrep på Ukraina, med etterfølgende reduksjon av energieksporten til EU. Norske forbrukere merker direkte en internasjonal energikrise mye sterkere enn tidligere, med mangedobling av priser på strøm og drivstoff. Samtidig har Norges geostrategiske rolle som betydelig olje- og gasseksportør blitt viktig.
*
Øyvind Kalnes:
Hvor fartøy flyte kan: Om bekvemmelighetsflagg, åpne skipsregistre og et «immunitetsregime» til havs
Havet har alltid spilt i en nøkkelrolle som transportvei for internasjonal handel. Internasjonal rett fastlegger at skip alltid skal være registrert som hjemmehørende i en suveren stat; flaggstaten. De er dermed underlagt denne statens regler for eierskap, drift og prinsipper for skattlegging. Utfordringen oppstår hvis noen stater åpner sine skipsregistre for fartøy og eiere som egentlig ikke hører hjemme i staten. Som regel tilbyr de også gunstige vilkår for dem som velger å registrere skipene. «Åpne registre» er derfor ofte betraktet som synonymt med det atskillig mindre flatterende begrepet «bekvemmelighetsflagg». Det bidrar til å «immunisere» eiere mot uønsket regulering.
Arr.: Høgskolen i Innlandet

Dato

29.09.2022
Expired!

Tid

19:00 - 20:30
Lillehammer bibliotek og litteraturhus

Sted

Lillehammer bibliotek og litteraturhus
Wieses gate 2 A
Kategori

Arrangør

Høgskolen i Innlandet